Esimeseks PPP-projektiks peaks saama Libatse–Nurme maantee (3)

Meelis Kalme
Copy
Kiiruskaamera
Kiiruskaamera Foto: Mailiis Ollino

Valitsus kiitis sel nädalal heaks avaliku ja erasektori koostööprojektide (PPP) põhimõtted ja juhised, mille põhjal hakkab riik koos erasektoriga välja ehitama suuri taristuprojekte. Esikprojektina alustatakse rahandusministeeriumi teatel Libatse–Nurme teelõigu väljaehitamise ettevalmistust.

"Eesmärk on lähiaastatel välja ehitada neljarealised maanteed Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narva suunal," lausus rahandusminister Martin Helme.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumiga hakkab maanteeameti soovitusel esmalt ette valmistama 21 kilomeetri pikkuse Libatse–Nurme teelõigu väljaehitamise PPP-näidisprojekti. Teelõigul on väga suur liiklussagedus ja Are ümbersõidu rajamisel väheneks teelõigu läbimiseks kuluv aeg ning alevikus paraneks liiklusohutus. Samuti rajataks ümbersõit Libatse külast.

Selleks alustatakse majandusliku analüüsiga ning koostatakse tehingu elluviimise ajakava ja eelarve. Seejärel on kavas valitsuse otsuse alusel järgmise aasta suvel alustada riigihanke materjalide koostamist. Maanteeameti seniste plaanide kohaselt tuleks Libatse–Are lõigule 2+2 ja Are–Nurme lõigule 2+1 maantee.

Peale selle on rahandusministeeriumil koostöös majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministeeriumiga plaanis esitada märtsiks 2020 analüüs ja seisukohad Saaremaa püsiühenduse asjus riigi eriplaneeringu algatamise kohta.

Mis on PPP-projektid?

Rahandusministeeriumi tellitud õigusarvamuse kohaselt võimaldavad kehtivad seadused PPP-projektide väljatöötamist ja elluviimist. Selline koostööprojekt tähendab, et riik hangib riigihanke abil näiteks suure taristuinvesteeringu, millesse erasektori esindaja investeerib kohe ja riik ostab selle pikaaegse lepingu alusel välja.

Enamik selliseid tehinguid liigitub kontsessiooniks või tavapäraseks hankelepinguks, mille menetlusreeglid on koondunud riigihangete seadusse. Selle põhjal töötas rahandusministeerium välja riigi koostööprojektide ja tehingute põhimõtted ning elluviimise juhised. Seal on olulisel kohal soovitused eri analüüside, projektijuhtimiseks sobiva struktuuri ja kompetentsikeskuse moodustamise kohta.

Andmed: rahandusministeerium

Avaliku ja erasektori koostööprojektide teostamiseks luuakse rahandusministeeriumi järgmise aasta kevadeks PPP-tehingute kompetentsikeskus. Seal hakatakse välja töötama riigi sellekohast poliitikat ja nõustama projektide elluviimist. Näiteks täiendama juhendmaterjali, ette valmistama õigusaktide muudatusi ja koostama PPP-projektide pikaajalist programmi.

Juhtprojektide seiret ja valitsemisalade ühistegevust hakkab koordineerima riigihalduse, rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministri ühiselt juhitav juhtrühm. Iga konkreetse projekti elluviimise kohta teeb lõpliku otsuse valitsus.

Tagasi üles