Riigimetsa majandaja plaanib Kurgja talu ümbruse lagedaks raiuda

Kurgja-Linnutaja metsades elutsev laanepüü.

FOTO: Karl Adami

Kurgjal Carl Robert Jakobsoni loodud talu ja tema perekonnakalmistu ümbruses kavatseb riigimetsa majandamise keskus (RMK) teha lage- ja harvendusraiet ligemale 75 hektaril, nagu selgus kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidest, mille ühendus edastas aasta lõpus keskkonnaametile.

EMA esitas 30. detsembril keskkonnaametile vaide RMK 13 metsateatise suhtes, mis edastati ametile aasta viimase kuuga. Kokku on EMA andmetel kõnealusele alale väljastatud üle 80 metsateatise ja lageraidesse on plaanitud potentsiaalsete vääriselupaikadega metsad väljaspoolgi loodavat Kurgja-Linnutaja kaitseala.

Samuti on teatiste järgi lageraiealas kaitsealuse kanakulli ligemale kuue hektari suurune elupaik, Eesti looduse infosüsteemis vana loodusmetsa elupaigatüübina kirjas olev 200aastane männimets ja rohkesti üle 100aastasi kõrge looduskaitselise väärtusega männi- ja kuusemetsi.

Riikliku tähtsusega maastikuline keeluala loodi 1964. aastal Kurgja-Linnutajal ja 2008. aastal algatati ala kaitse-eeskirja eelnõu, mille järgi pidanuks hõlmatama üle 400 hektari maad, sealhulgas Jakobsonile kuulunud talumaad, park, perekonna matmispaik, aga ka Pärnu jõe vee-elupaigad, Kurgja-Linnutaja maa-ala metsakooslused ja sealsed elupaigad. Moodustatava Kurgja-Linnutaja maastikukaitseala kaitse-eeskiri ei järgi algseid piire ja selle pindala on vaid neljandik esialgsest ehk 93 hektarit.

Tagasi üles