Paikuse ja Sinimäe õpilased võitlesid nutisõltuvuse vastu

Paikuse põhikoolis toimunud kohalike ja Ida-Virumaa Sinimäe õpilaste kohtumisel „Ekraanist vabaks“ arutasid noored, kuidas võidelda nutisõltuvuse vastu.

FOTO: Erakogu

Paikuse põhikoolis toimunud kohalike ja Ida-Virumaa Sinimäe õpilaste kohtumisel „Ekraanist vabaks“ arutasid noored, kuidas võidelda nutisõltuvuse vastu.

Archimedese noorteagentuuri rahastatud Noortekohtumised on 2015. aastal alguse saanud programm, mis toetab Eestis elavate eri emakeelega noorte koostööprojekte.

Nutisõltuvuse teema tundus noortele väga aktuaalne, koos asuti tööle ja projekt „Ekraanist vabaks“ sai Noorteagentuuri rahalise toetuse.

Paikuse kohtumine täitis mitut eesmärki: vähendas osalevate noorte enda nutisõltuvust ja täitis Paikuse kooli vahetunnid ägeda tegevusega, mis hoidis õpilaste näpud telefonist eemal. Sellele lisandus eri kultuuritausta ja emakeelega noorte suhtlemine, mis andis keelepraktikat mõlemale poolele. Segarühmades veedeti vaba aegagi ja täideti tööülesandeid.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Limberg andis eesti ja vene noortele keeletunni, kus ühistööna loodi värsse Eesti kiituseks.

Paikuse põhikoolis toimunud kohalike ja Ida-Virumaa Sinimäe õpilaste kohtumisel „Ekraanist vabaks“ arutasid noored, kuidas võidelda nutisõltuvuse vastu.

FOTO: Erakogu

Samuti kuulasid noored sotsiaalpedagoog Marju Tombergi ja psühholoog Lisanne Lergi loengut. Läbiti nutisõltuvuse taset määrav test, mille tulemustest olid õpilased väga huvitatud.

Projektipäevadel mõõtsid õppurid nutitelefonis veedetud aega. Parimad tulemused olid viis minutit ja minut. Noored võistlesid eelkõige iseendaga ja rõõmustasid iga päeva lõpul üha paranenud tulemuste üle. Enda jutu järgi kasutasid nad nutitelefoni nii vähe seepärast, et oli huvitav kaaslastega suhelda ja põnevat tegevust nii palju, et virtuaalmaailm ei pakkunud konkurentsi.

Sinimäe õpilane Ivar Lasberg ütles, et Paikusel veedetud aeg läks igati korda. “Väga meeldis, meeldis koostöö ja psühholoogi tehtud test. Tahaksin veel kindlasti Noortekohtumistel osaleda,“ ütles ta.

Paikuse koolis käivale Greete Kalnapenkile meeldis projekti teema. “Õppisin koostööd tegema. Rõõmustas suhtlemine paljude uute inimestega. Õppisin vene keelt, osaleksin sellistes projektides veel,“ avaldas ta.

Tagasi üles