Pillerpalli lapsed armastavad isamaad ja kodulinna

Pillerpalli lapsed peavad kodumaast ja kodulinnast lugu aastaringselt.

FOTO: Erakogu

Viiendat aastat järjepanu sõitsid Pärnu lasteaia Pillerpall koolieelikud pealinna, et silmaringi avardada ja tutvuda Pika Hermanni, Toompea lossi ja riigikogu hoonega. Samal päeval külastati lastevanemate ja heategevusfondi Aitan Lapsi toetusel NUKU teatrit ja -muuseumi.

Teatris oli vahva ja õpetlik etendus röövlist, muuseumis sai rännata Eesti nukuteatrikunsti ajalukku, tutvuda sellega, mida teatris luuakse ja tehakse, arendada enda loovust ja väljendusoskust. Tegevust jagus igas vanuses lastele. 

Reisil vahetati kogemusi, kontrolliti teadmisi viktoriini vormis ja saadi tagasisidet. Laste teadmised olid hämmastavad. Üllatas, et väikesi reisiselle kõnetas kõige rohkem Tallinna vanalinnas asuv Pika Hermanni torn ja selle tipus meie riigi sümbolina lehviv tähtsaim sinimustvalge lipp.

Väikesi reisiselle kõnetas pealinnareisil enim Pika Hermanni torn ja selle tipus meie riigi sümbolina lehviv sinimustvalge.

FOTO: Erakogu

Lasteaednikena peame väga oluliseks on, et laps õpib väärtustama kodumaa sümboleid juba varakult. Usume, et niiviisi kujuneb lastel parem arusaam Eesti rahva ühisest soovist hoida, arendada ja kaitsta oma kodumaad.

Pillerpallis on isamaaline kasvatus väärtuskasvatuse osa, mis on lõimitud igapäevasesse õpitegevussse. Seal õpetatakse lastele Eesti rahvapärandiga seotud lugusid, laule, salme ja käsitööd ning tutvustame riiklikke ja rahvakalendri tähtpäevi. Igas rühmas on kodumaanurgake, kus leidub nii pilte isamaa sümbolitest kui laste meisterdusi.

Lasteaias on presidentide stendki. Iga kooliminev laps teab, kes on Eesti president, ja oskab laulda kodumaa hümni. Peale eestluse õpetakase sallivust eri rahvuste suhtes, sest meie ühiskond on multikultuurne.

Iga kooliminev laps teab, kes on Eesti president, ja oskab laulda kodumaa hümni.

FOTO: Erakogu

Isamaa-armastuse kujundamise kõrval pöörame tähelepanu oma kodulinna tundmisele. Oleme tänulikud, et Pärnu linnavalitsuse algatusel koostati koostöömudel-programm “Pärnu linn kui õpikeskkond”, mille tulemusena toetab linn iga õppeastust, mis lastega külastab Pärnu õppe- ja kultuuriasutusi.

Eesmärk on lastele eakohase ja õppekava eri valdkondi lõimuva ning üldpädevusi arendava haridusliku tegevuse korraldamine kodukoha ümbruses, sealhulgas looduses. Tähtsal kohal on kodulinna ajaloo, pärimuskultuuri, kodukoha ja kodutunde väärtustamine ja vaatamisväärsustega tutvumine. Pärnu lasteaiad, teiste seas Pillerpalli lapsed osalevad õppeprogrammides, mis toimuvad peamiselt linna haridus-, spordi- ja kultuurikeskustes, huvikoolides ja muuseumides. Koostööd tehakse ülejäänud lasteaedade ja koolide, meditsiiniasutuste, pääste-, politsei- ja piirivalveameti ja politseikooliga.

Pillerpalli lasteaed teeb koostööd teiste seas politsei- ja piirivalveameti ja politseikooliga.

FOTO: Erakogu

Külastatakse talusid ja farme, varjupaiku. Toimuvad vaatlused, õppekäigud, projektid, näitused, külastused, esinemised-laulupeod, liikumisüritused, spordivõistlused. Linna lasteaiaõpetajate ühendusedki korraldavad üritusi. Mänguliste tegelastena on ellu äratatud lastele tuntud kuurordielevant, nurrikud, avastaja põrnikas ja Pärnu muuseumihiir.

Pillerpalli lapsed muuseumihiirega kohalikus muuseumis 1990. aastal Pärnu jõest leitud koge uudistamas.

FOTO: Erakogu

Kesksel kohal on keskkonnakasvatus: kodukoha loodusega tutvumine, selle tundma õppimine ja hoidmine. Pärnu on oma olemuselt ju väga roheline linn ja asub looduskaunis kohas, kus tähtis koht on merel, rannal, muulil ja jõel. Siin asuvad pargid, tervise- ja matkarajad ning looduskaitsealad, kus omakorda leidub linnuvaatlustorne, on vaateplatvormiga laudtee-matkarada ja rannapromenaad.

Oleme õnnelikud, et kasvame Eesti ühes kaunimas linnas. Teame, et isamaa-armastust ja suhtumist kodukohta tuleb kujundada maast madalast. Täiskasvanuna saame oma eeskujuga palju ära teha.

Teeme üheskoost tööd selle nimel, ei iga laps omaks õnnelikku lapsepõlve, et ta saaks areneda terviklikuks isiksuseks, kes hoolib iseendast, kaasinimestest ja keskkonnast, oskab ja julgeb mõelda, tegutseda ja vastutada.

Tagasi üles