Kooliuusikute haridustempli määrab homne seis rahvastikuregistris

Pärnu linnas kooliteed alustajatele määratakse kool 10. märtsi seisuga rahvastikuregistris. FOTO: Urmas Luik

Elukohajärgne kool määratakse lapsele automaatselt rahvastikuregistri 10. märtsi andmete alusel, ilma et vanem peaks kooli registreerimise avaldust esitama.

Elukohajärgse põhikooli kindlakstegemisel võetakse aluseks nii õppekohtade arv koolis, jalgsitee pikkus õpilase elukohast koolini kui ka pere teiste laste õppimine samas koolis ja võimaluse korral vanema soov.

Kui soovijaid on õppekohtadest enam, arvestatakse õpilase elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades varasemaid registrikandeid.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi Arno kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool sobib lapsele, tuleb lapsevanemal koolivalik samas süsteemis elektroonselt kinnitada ja ta saab seejärel dokumendid lapsele määratud õppeasutusse viia. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi nimekirjadesse kinnitama.

20. aprillini saavad lapsevanemad esitada elukohajärgse kooli muutmise taotlusi.

Kõikidele Pärnu linnas elavatele haridusteed alustajatele on kool määratud 1. maiks ja algab avalduste vastuvõtt linnakoolidesse õppima asumiseks vanematelt, kelle võsuke ei ole Pärnu linna elanik.

Täpsema info koolide ja taotluste kohta leiab Pärnu linna kodulehelt.

Tagasi üles
Back