N, 6.10.2022

Varje Tipp: Koduõpet tasuks korraldada oskuslikult

Varje Tipp
, Pärnu abilinnapea
Varje Tipp: Koduõpet tasuks korraldada oskuslikult
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Peale tavapäraste õppimisvahendite soovitab Pärnu abimeer Varje Tipp välja otsida kapil või riiulis tolmu koguvad lauamängud ja raamatud.
Peale tavapäraste õppimisvahendite soovitab Pärnu abimeer Varje Tipp välja otsida kapil või riiulis tolmu koguvad lauamängud ja raamatud. Foto: Arvo Meeks

Nagu iga harjumatu situatsioon toob eriolukordki kogu meie riigi õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele uusi katsumusi ja probleeme, kuid ka lahendusi ja järeldusi. Juba on ilmnenud probleeme, mida praeguse olukorra jätkumisel saaks paremini lahendada, ja vigu, mida edaspidi annaks vältida.

Lapsevanemad, leidke lastele koduses majapidamises tööd ja tegevust ning otsige välja kaua kapi peal või riiulis tolmu kogunud lauamängud ja juturaamatud. Kui te aga märkate, et õpiülesannete lahendamine ei laabu või tekib arusaamatusi, võtke kindlasti julgelt ühendust õpetajatega. Neilegi on see olukord uus, kuid nad on õpilaste jaoks alati olemas.

Soovitan kõigil vanematel koos lastega koostada päevaplaan ja leppida kokku reeglid, millest tuleb kinni pidada. Avalikes kohtades käimist ei saa praegu soovitada, kuid leidke siiski päeva jooksul võimalusi värskes õhus liikuda. See on teie kvaliteetaeg lapsega. Panen emadele-isadele südamele teha lastele selgeks, miks praegu tuleb vältida sõpradega kohtumist ja linnas seiklemist.

Õpetajatel soovitan teha tihedat koostööd kolleegidega, kes õpetavad sama klassi õpilasi, andmaks parem ülevaade kogu koolipäevast. Soovitan vältida olukorda, kus ülesandeid on õpilastele antud liiga palju ja keerulisi. Pigem olgu neid vähem ja põnevamaid. Praegu tuleks harilikust rohkem tähelepanu pöörata just loovust arendavatele ülesannetele ja üldoskuste arendamisele, näiteks tähtaegadest kinnipidamine, aja planeerimine, probleemide lahendamine, koostöö, arutelu päevakajalistel teemadel.

Facebookist leiab iga aineõpetaja oma eriala võrgustiku, mis koduõppe perioodil on eriti elavnenud.

Samuti võiks vältida mitme veebikonto loomist eri digikeskkondades. Soovitan kooliti kokku leppida, millist keskkonda on praegu kõige mõistlikum kasutada. Valige üks konkreetne lahendus, mis hoiab ära segaduse nii õppijate kui lapsevanemate seas. Digivõimalusi tuleks kasutada väga oskuslikult, eelkõige info hankimiseks ja jagamiseks, soovitavalt enesekontrollikski. Tasub kaaluda vana hea õpimapi kasutuselevõttu, kuhu õpilased distantsõppe ajal oma tööd kokku koguvad ja hiljem neist kokkuvõtted teevad.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts kutsus koole üles kaks esimest nädalat õpilasi numbriliselt mitte hindama. Siit soovitus õpetajatele: kasutage numbrite asemel sõnalist tagasisidet, andmaks teada, mis läks hästi ja mida saaks paremini.

Kindlasti arutage probleeme kolleegidega, et järgmist õppenädalat kavandades tehtud vigu vältida. Meie hariduselu tugev külg on olnud virtuaalsed võrgustikud, mis ikka ja jälle tulevad appi. Facebookist leiab iga aineõpetaja oma eriala võrgustiku, mis koduõppe perioodil on eriti elavnenud.

Koduõppe toetuseks loodi mõni päev tagasi Facebooki grupp “Koduõpe tehnoloogia abil”, millega on liitunud juba üle 6000 huvilise. Liitujate hulgas on nii õpetajaid, õppejõude, lapsevanemaid, koolijuhte kui haridustehnolooge. Kõik jagavad nõuandeid, ikka selleks, et uues olukorras muuta koduõpe lapsesõbralikuks ja põnevaks.

Ja mis peamine: katsuge säilitada rõõmsat meelt ja vältida stressi! Üheskoos saame hakkama!

Kasulikke veebilehti koduõppeks

Juhend koolidele koduõppega alustamiseks 

Koduõppe KKK 

Haridustehnoloogia infoliin koolijuhtidele 

Innove juhendmaterjal ja soovitused

Keskkonnad, mis sobivad koduõppeks

Innove digitaalse materjali kogumik õppeainete kaupa

Kogumik testide loomise keskkondadest

Eesti ettevõtete loodud hariduslahendused koduõppeks (praegu on kõik tasuta)

Venekeelne kogumik e-õppe keskkondadest

Võõrkeelsed keskkonnad, mis pakuvad koolide sulgemise perioodiks oma litsentsi tasuta:

Google Docs

Kids Activities

Online-koostöö ja kaugtööks sobivad keskkonnad

Märksõnad
Tagasi üles