10 nõuannet esimese e-õppe nädala järel

Pärnu Postimees
Copy
HITSA kogus haridustehnoloogide abiga kokku koolide esimese nädala distantsõppe kogemused.
HITSA kogus haridustehnoloogide abiga kokku koolide esimese nädala distantsõppe kogemused. Foto: Erik Prozes / Postimees

Hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) kogus haridustehnoloogide abiga kokku koolide esimese nädala distantsõppe kogemused. Mis läks hästi ja mis tekitas probleeme? Kogemusi jagasid õpetajad kõikjalt Eestist.

Paindlikkust vajab nii õpilane kui õpetaja

“Õpetajad peaksid olema tasakaalukad ja arvestama iga lapse eri võimekust, sest praegune olukord ei ole ligilähedane kooli tavaolukorrale. Ka koolijuhtidel soovitan õpetajatega olla paindlik. Arvestage, et iga õpetaja digivahendite kasutamise oskus on erinev,” soovitas Maibritt Kuuskmäe Pärnu täiskasvanute gümnaasiumist.

Virtuaalne õpetajate tuba ja lapsevanemate tugi

“Meie kooli virtuaalne õpetajate tuba on Messengeris. Esimene tagasiside vanematelt näitab, et esmaspäevane šokk on taandunud,” ütles Riin Saadjärv Tartumaa Puhja koolist. “Eesti lapsevanemad tunnevad oma laste võimeid hästi ja on koolile head partnerid. Järgmise nädala plaan on videokohtumised õpilastega keeletundides ja matemaatika videojuhendid.”

Arvesta õpilase koormusega ja kasuta videot

“Lasime Stuudiumil sisse lülitada funktsiooni, et kui õpetaja annab lapsele kodutööd, näeb ta ka õpilase teisi ülesandeid ja oskab nii koormust arvestada,” iseloomustas Diana Veskimägi Pärnu Vanalinna põhikooli kogemust. “Julgustan kõiki katsetama ka videosuhtlust. TraditsiooniliseIt toimub meil iga päev kell 10 õpetajate kohvivahetund, nüüd on see virtuaalses õpetajate toas.”

Kodudigikohvik annab nõu

“Meie virtuaalne õpetajate tuba asub Google Hangoutsis, peale selle kohtume teisipäeviti ja reedeti kogu õpetajaskonnaga videokoosolekul,” avaldas Aimi Jõesalu Põlva gümnaasiumist. “Õpetajate toetamiseks lõin veel kodudigikohviku ehk Google Drive’i dokumendi, kuhu saab nõustamiseks pöörduda ka kirjalikult.”

Esimese distantsõppe nädala 10 nõuannet koolidele

  • Mõelge läbi, mis suhtluskanalid toimisid kõige paremini, millega jätkata, mis kõrvale jätta. Vältige paljusust.
  • Selgitage välja õpetajad ja õpilased, kes vajavad abi. Helistage, kui ei saa online-kontakti. Tähtis on, et keegi ei kaoks!
  • Vaadake üle õppekorraldus, töömaht, tähtajad ja tunniplaan. Näiteks: kui on juba tunnitöö, on kodutöö liiast. Otsige paindlikke lahendusi.
  • Leidke koostöökohti. Aineõpetajad võivad tunde ka ühiselt ette valmistada.
  • Vaadake üle rollid koolis. Toeks saavad muu tegevusega olla koolipere liikmed, kes tunde ei anna (raamatukogutöötaja, õppejuht ja huvijuht).
  • Arutage olukorda HEV- koordinaatori ja psühholoogiga. Kuidas toimuvad väikeklassid, missugused on suhtlemisvõimalused videokanalites? Pange paika koduõppe reeglid.
  • Tänage oma kooliperet, motiveerige ja kiitke. Hoidke kokku! Virtuaalne õpetajate tuba ja veebiüritus õpilastele toovad koolipere kokku ja sisendavad positiivsust.
  • Leidke tasakaal digitaalse ja ekraanivaba õppe vahel. Digivahendid on abiks info edastamisel, suhete hoidmisel, aeg-ajalt eri õppeülesannete täitmisel ja aruteludel. Distantsõpe ei tähenda aga üksnes digivahendite kasutamist ega e-õpet.
  • Küsige julgelt nõu. Nädal tagasi vastasid paljud Eesti haridustehnoloogid üleskutsele ja on nüüd valmis abistama koole e-õppe korraldamisel HITSA haridustehnoloogia infoliinil.
  • Kui vajate lisainfot, leiate seda lihtsasti. Oleme kogu koduse e-õppe info koondanud ühele lehele. Värsked koolitused, materjalikogud, nõuanded õpetajatele ja lapsevanematele leiab e-õppe korduma kippuvate küsimuste lehelt. Info uueneb pidevalt.
Andmed: HITSA

Nõuanded koostas Eesti haridustehnoloogide liit kahasse HITSAga, mis on haridus- ja teadusministeeriumi, ülikoolide ja IT-ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.

Tagasi üles