Ministeerium: epideemia taandudes võib õppetöö mai keskpaigast järk-järgult taastuda

Pärnu Postimees
Copy
12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ja juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatikaeksami.
12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ja juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatikaeksami. Foto: Marko Saarm / Sakala

Juhul kui COVID-19 levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.

Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumilõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit. 15. maini säiliks praegune digiõpe.

Reps rõhutas, et heakskiidetud plaani eeldus on koroonaviiruse taandumine.

“Koolid peavad õppetööd ümber korraldades arvestama, et lapsed viibiksid väikestes rühmades ja lähtuda tuleb kõigist sel ajal kehtivatest piirangutest. Lubame lapsi kooli ainult siis, kui see on neile täiesti ohutu,” ütles Reps. “Peale laste turvalisuse peavad olema lahendatud transpordi-ja koolitoiduküsimused.”

Pärast 15. maid suvevaheaja alguseni saavad koolid arendada õpilasi vabamas vormis, olgu tegu suhtlus-, väärtus-, sotsiaalsete ja kodanikupädevustega, arenguvestluste või õppepäevadega.

Samuti soovitab haridus- ja teadusministeerium koolidel seirata õpilaste edasijõudmist ja vajadusel pakkuda individuaalset või väikestes rühmades juhendamist. Õpilaste arengu hindamiseks saavad koolid kasutada enesekontrolliteste ja muid mittehindelisi viise. Seda tegevust korraldab kool oma parima äranägemise järgi. Kuid sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja -aktused.

Tänavu kevadel üheksanda klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsuse järgi olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistus juuni keskpaigaks.

Gümnaasiumide sisseastumiskatsed tohib korraldada pärast 15. maid viisil, et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on hajutatud koolimaja eri ruumidesse.

12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ja juuni alguses eesti keele või eesti keele kui teise keele ning matemaatikaeksami.

Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus. Riigieksamite tulemused selguvad 30. juunil.

Kõrgkoolide vastuvõtt algab 1. juulist pärast riigieksamite tulemuste selgumist ja arvestades kõiki muid sel ajal kehtivaid piiranguid.

Tagasi üles