Reiu–Raeküla suusarada hakkavad ehitama kohalikud ettevõtjad

Reiu–Raeküla valgustatud kunstlumerada kui ehitusobjekt asub riigihanke võitjate sõnutsi nende tehnikabaaside suhtes soodsas kohas, nii ei lisandu tehnika- ja töömeeste transpordi ega majutuse kulusid.  

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus otsustas täna, et avatud hankemenetlusega riigihanke “Reiu–Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamine”  võitis osaühingute Omatec ja ValiceCar ühispakkumus maksumusega ligemale 236 000 eurot käibemaksuta.

Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 6. aprilliks esitasid pakkumuse järgmised osaühingud:

Omatec ja ValiceCar ühiselt, Ferrotek, Saveka Torutööd ja Nordpont. Kõik need vastasid riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.

Omateci ja ValiceCari madalaima hinnaga tehtud pakkumus oli üle kümne protsendi odavam järgmisest ja üle viiendiku odavam kui pakkumused keskmiselt.

Pakkujad põhjendasid soodsat hinda asjaoludega, et Omatec ja ValiceCar on juba ehitanud samaväärse kunstlume tootmise süsteemi Jõulumäe tervisespordikeskusse. Sealt saadud kogemuste põhjal on nad välja töötanud säästlikud töövõtted. Samuti selgitasid ühispakkujad, et tegemist on Pärnumaa ettevõtetega, tänu sellele asub Reiu–Raeküla valgustatud kunstlumerada kui ehitusobjekt nende tehnikabaaside suhtes soodsas kohas ja puuduvad masinate ja töömeeste transpordi ja majutuse kulud.

Ühispakkujad kinnitasid, et tänu säästlikele töövõtetele on Pärnu linnavalitsuse hangitav süsteem võimalik valmis ehitada pakutud hinnaga.

Omateci ja ValiceCari ühispakkumuse hind koos käibemaksuga on 283 190 eurot. Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhtspetsialisti-teenistuse juhatajat sõlmima võitjatega hankelepingu.

Tagasi üles