Valitsus otsustas: gümnaasiumi saab lõpetada riigieksameid sooritamata

Merle Rallmann
, veebitoimetaja
Copy
Gümnaasiumi riigieksamid
Gümnaasiumi riigieksamid Foto: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ja gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud: gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Repsil on enda sõnul hea meel, et ettepanek võimaldada kool tänavu paindlikumalt lõpetada pälvis lõpuks heakskiidu.

“Arutasime seda põhjalikult lapsevanemate, õpilaste, õpetajate ja koolipidajate esindajatega ning jõudsime ühisele arvamusele, mida omakorda kinnitas kooskõlastusringilt saadud üksmeelne tagasiside. Praeguses olukorras on oluline anda õpilastele valik, kas sooritada riigieksameid või ei, kas teha seda praegu või hiljem. Siiski kutsun üles kõiki abituriente eksameid tegema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik,” selgitas minister.

Siiski kutsun üles kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik. Mailis Reps

Abituriendid, kes tänavu on eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ja ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus ja juuni alguses ning tulemused avalikustatakse 30. juuniks.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse lisaeksamid. Neid saavad sooritada õpilased, kes kevadel ei teinud riigieksameid või kes ei jäänud oma eksamitulemustega rahule.

Riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades. Täpsemad juhised edastab koolidele SA Innove.

Riigieksamite toimumise ajad:

  • eesti keel (kirjalik) 29. mail;
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juunil;
  • eesti keel teise keelena (suuline)  – 1.–3. juunil;
  • matemaatika (kirjalik) – 5. juunil.
Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleksamid toimuvad järgmiselt:
  • saksa keel, Goethe-Zertifikat B1- ja B2-tase – kirjalik ja suuline osa 8.–11. juunil;
  • inglise keel, Cambridge Assessment English C1 Advanced – 12.–22. juunil (kirjalik eksam 20. juunil).

Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid ei toimu juunis. SA Innove saadab lisateabe eksamite aegade kohta eksamitele registreerunud õpilastele. 

Andmed: haridus- ja teadusministeerium

Selleks, et abiturient saaks sellel õppeaastal gümnaasiumi lõpetada, peavad tema kooliastme hinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud. Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam ei ole riiklik lõpetamise tingimus.

Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimise või praktilise töö ning koolieksami sooritamine on eriolukorrast tingituna võimalik. Juhul kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea abiturient õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritamata.

Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neil, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha.

Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud. Loovtöö ei ole riiklik põhikooli lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas selle sooritamine on eriolukorda arvestades võimalik. Kui eriolukorrast tingituna ei ole võimalik loovtööd sooritada, ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.

Tagasi üles