E, 30.01.2023

Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 “Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu” muutmine

Jüri Ratas
, Eriolukorra juht
Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 “Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu” muutmine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldust nr 78 “Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu” järgmiselt:

1) sõnastada punkt 5järgmiselt:

55. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte ja kellel on Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis.”;

2) täiendada korraldust punktiga 56 järgmises sõnastuses:

56. Lisaks korralduse punktides 2–54 sätestatule on lubatud Soome Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri järgmistel isikutel, kellel ei esine haigusnähte:

1) kelle Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;

2) kes õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;

3) kes saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.”.

2. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub 15. mail 2020. a ja alapunkt 2 jõustub 14. mail 2020. a.

Jüri Ratas, peaminister

Taimar Peterkop, riigisekretär

Märksõnad
Tagasi üles