Metsoja Järvikule: Bussi ei saa juhtida tagumiselt istmelt

Andres Metsoja (Isamaa) ütleb abilinnapeast Mart Järvikule (EKRE), et bussi ei saa tagumiselt istmelt juhtida. 

FOTO: Mailiis Ollino /

Pärnu abilinnapea hiljutine kriitika volikogu opositsioonierakondade pihta tekitas rohkem küsimusi, kui andis vastuseid. Mart Järviku arvamusloo võtavad kõige paremini kokku tema enda sõnad ERRile enne ametisse astumist: valla- ja bussijuhtimises ei olevat midagi erinevat, “kõik on sama: üks ees juhib ja teised taga oksendavad”.

Kui Mart Järvik ütleb, et ettevõtjate aitamine ei ole praeguse linnavalitsuse mure ja sellega võiks tegelda ainult riik, siis tundub, et linna “bussi” ei juhi keegi (Järvik ütles 07.05.2020 ilmunud artiklis: “Pikaajaline omavalitsusjuhi kogemus ütleb mulle, et ettevõtjate aitamisega seonduvad ettepanekud võiksid meie linnavolinikest parlamendiliikmed esitada otse riigikogule, sest ettevõtluse toetamine ei ole kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse järgi omavalitsuse kohustus”, vt ka https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006.) Selle asemel istub abilinnapea tagumises reas ja üritab sõitu kuidagi üle elada.

Iga Pärnu elaniku huvides on see, et meie ettevõtted kriisi üle elaksid. Neid praegusel keerulisel ajal toetades ja alles hoides tagame inimestele töökohad ja linnale maksutulu pärast kriisi. Just seetõttu oleme teinud linnavalitsusele ettepaneku ettevõtete tänavust maksukoormust leevendada, tagastades neile tasutud maamaksu tootmis- ja ärimaalt.

Kriisi mõjude leevendamiseks ongi ju valitsus omavalitsustele lisaraha eraldanud. Pärnu linn saab erakorralist abi tulude kaotuse stabiliseerimiseks ligikaudu 960 000 eurot. Sellele lisandub 4,35 miljoni euro suurune investeeringutoetus eri projektidele ja teedele. Riik on seega andnud selge signaali, et ettevõtlust tuleb toetada – seda peab mõistma ka abilinnapea. Tuletan meelde, et Järviku ametikohustuste hulka kuuluvad ehituse, transpordi ja linnavara arendamine.

Viimase aja sündmusi arvestades tuleb kirjutada Rail Balticustki. Arvestades siseministri hiljutisi väljaütlemisi, soovin teada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe erakonnakaaslase seisukohta Rail Balticu kohta. Annaks see projekt ju Pärnule enneolematu arengutõuke.

Minu hinnangul ei ole Rail Baltic ainult riigi, vaid väga paljuski Pärnu asi. Investeeringute toomine meie maakonda peab olema meie kõigi ühine ülesanne. See parandab siinsete elanike elukvaliteeti: suur ajaline võit Pärnu ja Tallinna vahelises transpordis ja pendelrände hoogustumine tooks meie maakonda töökohti, tõstaks siinse kinnisvara väärtust ning suurendaks elanike arvu ja maksutulu. See ei ole küsimus, mille puhul linnavalitsuse liige saaks mugavalt bussi tagaistmel istuda.

Seega ootan Mart Järvikult vastust. Kas EKRE seisukoht Pärnu koalitsioonis ühtib erakonna esimehe sõnadega, mille kohaselt Rail Balticule on pidurit tõmmatud, või hoopis EKRE aseesimehest rahandusministri tegudega? Rahandusminister on andnud allkirja Rail Balticuga seotud 50 investeeringuprojektile.

Mina võin kinnitada: Pärnu opositsioonierakonnad ja Isamaa seisavad meie ettevõtjate toetamise ja selle eest, et meie piirkonda tuleks üha enam uusi investeeringuid. See on Pärnu arenguvõti nii kriisiajal kui ka pärast seda. Loodan, et sama teevad koalitsioonipoliitikud.

Tagasi üles
Back