Kolme kunagise Pärnu maavanema pöördumine: Rail Baltic peab kulgema varem kokkulepitud trassil

Selline hakkab välja nägema Liivi tee ja Pärnu jõe lähedusse rajatav Rail Balticu reisiterminal.

FOTO: eskiis

Kunagised Pärnu maavanemad Toomas Kivimägi (Reformierkond), Andres Metsoja (Isamaa) ja Kalev Kaljuste (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) tegid Rail Balticu Pärnumaa lõigu rajamise toetuseks pöördumise Pärnu linnavolikogu ja Eesti Vabariigi valitsuse poole.

Äsjane riigikohtu otsus, mis puudutab Rail Balticu lõiku Pärnumaal, annab võimaluse seada kahtluse alla ühiselt kokku lepitud teekoridor Pärnumaal, sealhulgas peatus Pärnus. Valitsuse kindlameelsuse korral olulisi riske pole, paraku on ühe koalitsioonipartneri avalik vastutöötamine Rail Balticule ja selle tolereerimine peaministri (erakonna) poolt suurendanud märkimisväärselt ebakindlust Rail Balticu tuleviku suhtes.

Tuletame nii avalikkusele kui valitsusele meelde, et juba üleriigiline planeering „Eesti 2010“ määras raudtee kulgema Riia suunalt Pärnu kaudu Tallinnasse. Aastaid toimusid vaidlused looduskaitsjate ning Tartu tuntud kõneisikutega, kes nõudsid, et kiirraudtee peab kulgema läbi Tartu. Sellinegi variant oli kaalumisel, aga juba aastast 2010 on Rail Balticut planeeritud praeguses koridoris.

Planeerimisprotsess algas 2012. aastal, Harju, Rapla ja Pärnu maavanem võtsid maakonnaplaneeringud vastu 2016. aastal. Pärnumaal toimus 31 avalikku arutelu, millest võttis osa ligemale 1000 isikut. Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Balticu trassi asukoha määramine“ kehtestas riigihalduse minister 13. veebruaril 2018. Sellest ajast on tehtud tööd selges arusaamises, et oleme toetanud meid Euroopaga siduva ja eurotaristule vastava raudtee ehitamist läbi Pärnumaa.

Toetame jätkuvalt Rail Balticu rajamist olemasolevas ja kokku lepitud koridoris.

Toetame jätkuvalt Rail Balticu rajamist olemasolevas ja kokku lepitud koridoris. Mõistagi aktsepteerime riigikohtu otsust, millest lähtudes tuleb teha Luitemaa linnuala puudutav Natura hindamine, kaasates kõiki huvigruppe ja avalikkust. Ja sellele peab järgnema valitsuse otsus. Kõik muud teed on katsed Rail Balticut kraavi ajada.

Oleme jätkuvalt seda meelt, et Rail Baltic peab kulgema läbi Pärnu linna ja siia peab tulema nii peatus kui kaubajaam. Planeeringuga on määratud Pärnu piirkonna reisijate raudteejaama asukoht Papiniidu piirkonnas. Kehtestatud on Rail Balticu Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneering ja algatamisel Rail Balticu infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu koostamine.

Peame oluliseks, et Rail Balticule peavad tulema kohalikud peatused. Pärnumaal Häädemeestele, Surju piirkonda, Kilksamale, Tootsi ja Kaismale.

Kohalikud peatused peavad valmima koos Rail Balticu põhitee ehituse valmimisega. Vaid ühiselt eesmärgi nimel tegutsedes saame olla kindlad sajandi suurprojekti edukuses.

Toomas Kivimägi (Pärnu maavanem aastail 1993–2009),

Andres Metsoja (2010–2015),

Kalev Kaljuste (2015–2017)

Tagasi üles