SPIN tõmbas esimesele hooajale joone alla

Jalgpallitreener Siim-Sten Palm ja SPINi Pärnu koordinaator Ingrid Meerbach tegelesid arenguprogrammis osalenud lastega iga nädal kogu õppeaasta vältel.

FOTO: Krislin Tähtväli

Jalgpallimängu koolinoortele sotsiaalseid oskusi õpetavas arenguprogrammis SPIN osales lõppenud kooliaastal paarkümmend kuni 12aastast pärnakat. Mullu septembris alanud ja eile Tõrvas miniturniiriga hooajale joone alla tõmmanud SPINiga soovib Pärnu linn kindlasti edasi minna. 

Viie aasta eest alguse saanud SPINi eesmärk on ennetada laste ja noorte riskikäitumist ning pakkuda lastele võimalust osaleda tasuta jalgpallitreeningutel, millele lisanduvad just seetarvis koostatud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavad töötoad. Lapsi suunatakse ja õpetatakse meeskonnamängu kaudu koostööd tegema, arendama enesekontrolli, juhtima oma emotsioone, lahendama konflikte ja seadma eesmärke, mille poole pürgida.

Peale koolide ja omavalitsuse panustavad programmi politsei, noortekeskused, tugi- ja lastekaitsespetsialistid ning SPINi eestvedajad.

Pärnus tegelesid lastega terve õppeaasta iga nädal Vapruse jalgpallitreener Siim-Sten Palm ja programmi Pärnu koordinaator Ingrid Meerbach, kellega aeg-ajalt ühines noorsoopolitseinik.

Programmis osalevad noored valiti välja koolide, linnavalitsuse ja programmi eestvedajate koostööna.

“Hoidsime koolide ja lastevanematega kogu õppeaasta vältel tihedat ühendust ja andsime tagasisidet, kuidas lastel läheb ja kas selline programm neile üldse sobib,” rääkis lapsi juhendanud Meerbach.

Sügisel, kui jalgpallitreeningud algasid, oli osalejaid 30 ringis. Neist jäi pidevalt trennis käima pool.

“Enamik lahkujatest olid väikeklasside õpilased, kellele programmirühm oma suuruse tõttu ei sobinud. Kuid see, et pool lastest jätkas kuni suveni, on väga tubli tulemus,” leidis Meerbach.

Töö lastega jätkus eriolukorra ajalgi, ükski laps ei loobunud sellal programmis osalemast. Kui tavaliselt toimus kolm korda nädalas Pärnu Tammsaare koolis jalgpallitrenn (soojal ajal õues “puuris” ja külmaga võimlas), siis eriolukorra nädalail kolis tegevus internetti.

Hoidsime koolide ja lastevanematega kogu õppeaasta vältel tihedat ühendust ja andsime tagasisidet, kuidas lastel läheb ja kas selline programm neile üldse sobib.

Ingrid Meerbach

“Hoidsime oma lastega kogu aeg ühendust. Suhtlesime, tegime videokõnesid nendega, kellele see sobis, andsime eri ülesandeid. Näiteks valmistasid lapsed omale tervisliku hommikusööki või lahendasid ristsõnu,” loetles Meerbach.

Motiveerimine ja tunnustamine on lastele alati tähtis, riskilastele veel eriti, sestap on SPINi treenerite töö lahutamatu osa hoolealuseid innustada, julgustada ja nende enesehinnangut tõsta. Iseäranis just siis, kui trennitahe kipub kaduma. Kui aga laps püüab end parandada või end ületab, ei tohi kiidusõnu kokku hoida. Pealehakkamise soovi suutsid treenerid lastes säilitada eriolukorra ajalgi.

“Kiitsime ja tunnustasime neid, kui nad tegid midagi toredat omal initsiatiivil või midagi enamat, kui me neil teha palusime. Näiteks sõitis mõni laps omaalgatuslikult jalgrattaga 20 kilomeetrit,” meenutas Meerbach ja lisas, et lapsed on tublid, kui nende energia on suunatud õigesse kohta.

Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube kinnitusel soovivad Pärnu koolid väga, et SPIN jätkuks.

“Programmi tegevus ja treenerite toetus on lastele väga positiivselt mõjunud: nad on varasemast palju enesekindlamad, käituvad paremini, on koostööaltimad ja leidnud usu endasse,” märkis Laube.

Augusti keskpaigas algab SPIN uuesti. Septembrist novembrini võetakse gruppi vastu uusi lapsi.

Sel aastal toetab Pärnu linn programmi 18 500 euroga, kaasrahastajad on Euroopa sotsiaalfond ja siseministeerium. Toetavad ka UEFA Foundation for Children, Briti Nõukogu ja SA Heateo Mõjufond.

Tagasi üles