Tulevast aastast alustab tööd Vana-Sauga lasteaed

Kadri lasteaia nimeks saab Pärnu Vana-Sauga lasteaed.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Pärnu linnavolikogu otsustas liita Päikesejänku lasteaia 1. jaanuarist Kadri lasteaiaga, lõpetada Päikesejänku tegevuse ja nimetada Kadri lasteaia Pärnu Vana-Sauga lasteaiaks.

Pärnu linnavalitsuse teatel on mõlemas lasteaias kuus rühma, hooned on ühesuguse tüüpprojekti järgi ehitatud ja samal ajal (1. veebruaril 1969) avatud. Lasteaedade teeninduspiirkond kattub, lasteaiavalikus on vanematel sageli nii Kadri kui Päikesejänku.

OÜ Cumulus Consultingu koostatud Pärnu haridusteenuste vajaduse prognoosis aastani 2040 soovitatakse kahe kuni kuue rühmaga lasteaiad ühendada ühtse juhtimise alla.

Mõlemad lasteaiad on välja kujunenud traditsioonide ja õppesuundadega. Päikesejänku on 1994. aastast tuntust kogunud lapsekeskse metoodika „Hea algus” rakendaja ja koolitajana, Kadri lasteaed on Pärnu ja riigi alusharidust rikastanud koolieelikute matemaatika õpetamise kontseptsiooni „Läheme Arvumaale“ riikitoomisega.

Lasteaedade töö ümberkorraldamine võimaldab asutust tõhusamalt juhtida, hea praktikaga jätkata ja tagada linna selles piirkonnas lasteaiakohtade parema kättesaadavuse. Päikesejänku direktor lahkus 2019. aasta novembris omal soovil ametist, pärast seda on tema kohuseid täitnud Kadri lasteaia direktor.

Mõlemale majale jääb pärast liitmist alles senine nimi. Lasteaiale nime valides on Pärnu linn viimasel ajal lähtunud piirkonna või tänava nimedest. Ülejõe lasteaed on juba olemas, seetõttu pakuti asutusele nimeks Pärnu Vana-Sauga lasteaed.

Tagasi üles