Pärnumaa koolid pälvisid kvaliteedimärgi

Pärnu Postimees
Copy
Ettevõtliku kooli autahvel.
Ettevõtliku kooli autahvel. Foto: Erakogu

Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” omistab tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja viiele koolile teise astme ehk hõbetaseme. Teiste seas pälvisid esimese astme märgise kolm Pärnumaa kooli.

Märgiste “Ettevõtlik kool” ja “Ettevõtlik lasteaed” kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, mis vastavad ettevõtliku õppe kriteeriumidele.

Pärnu maakonnas tunnistati esimese astme kvaliteedimärgise vääriliseks Audru kool, Pärnu Kuninga tänava ja Ülejõe põhikool.

“Ettevõtlikus koolis on tähtsal kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui õppetöövälisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine valdkondades nagu eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess,” selgitas “Ettevõtliku kooli” arendusjuht Heidi Uustalu.

Tunnustust jagatakse baas-, hõbe- ja kuldtasemel. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga.

Hõbetaseme haridusasutused 2020:

 • Hargla kool 
 • Kohtla-Järve Järve kool 
 • Viljandi gümnaasium 
 • Väätsa põhikool 
 • Sõmeru põhikool
Baastaseme haridusasutused 2020:
 • Audru kool
 • Pärnu Kuninga tänava põhikool
 • Pärnu Ülejõe põhikool
 • Loksa gümnaasium 
 • Käina kool
 • Vaimastvere kool
 • Koeru lasteaed
 • Tarbja lasteaed-kool
 • Uuemõisa lasteaed-algkool
 • Noarootsi kool 
 • Aseri kool 
 • Rakvere Triinu lasteaed 
 • Ahja kool
 • Tilsi põhikool
 • Valga gümnaasium 
 • Kuldre kool 
 • Võru Kesklinna kool
Andmed: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused 

“Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile,” märkis Uustalu. 

Hõbetaseme koolid-lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt kodumaakonnas. Tunnustatud koolid on eeskujuks oma maakonnas.

Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on Uustalu sõnutsi aga ettevõtliku õppe liidrid nii kodu- kui välismaal.

Võrgustikku kuulub Eestis 124 kooli ja 15 lasteaeda, neist kaheksa hõbe- ja üks kuldtasemega. “Ettevõtlik kool” on nüüdisaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale metoodikale, ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse-lasteaedadesse iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsema. 

Tagasi üles