Mitmes põranda ja seina ühenduskohas on näha majavammi seeneniidistikku ja viljakehi, mistõttu osaliselt tuleb lammutada seinadki.
Mitmes põranda ja seina ühenduskohas on näha majavammi seeneniidistikku ja viljakehi, mistõttu osaliselt tuleb lammutada seinadki. Foto: Lilli Tölp

Häädemeeste valla Metsapoole põhikool ei ole enam ainult koolinoorte pärusmaa, sest sinna on kolinud enamik Kabli lasteaia lastestki. Põhjusel, et lasteaias avastati oktoobri alguses ulatuslik majavamm.

Et õppe- ja kasvatustöö ei peatuks, suunati mudilased koolimajja.

Kuigi lasteaiapere loodab vanasse, armsaks saanud hoonesse naasta, ei tea keegi, kas see võimalik on.