Koduõppe kvaliteet paneb põhikooli lõpetajad edasistes plaanides muretsema

Merle Rallmann
, veebilehe toimetaja
Copy
Riigieksamite tegemine muudeti paindlikumaks.
Riigieksamite tegemine muudeti paindlikumaks. Foto: Marko Saarm

Koroonaviiruse tõttu pikalt kodusel õppel olnud põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad muretsevad lähenevate lõpueksamite pärast: õpetaja pandud hinded võivad olla küll head, ent teadmiste omandamise suhtes pole koolilõpetajatel enam sellist kindlustunnet kui varem. See paneb kõhklema edasiõppimise plaanideski.

Sel aastal toimuvad nii põhikooli lõpu- kui gümnaasiumi riigieksamid, ent haridus- ja teadusministeeriumi ettepaneku järgi ei sõltuks põhikooli lõpetamine erandkorras eksamitulemustest.

Tavaliselt teisendatakse põhikoolieksamite tulemused numbrilisteks hinneteks ja põhikooli saab lõpetada juhul, kui õpilane on saanud kolmel eksamil vähemalt rahuldava tulemuse. Plaani kohaselt tänavu seda ei tehta: põhikooli lõputunnistusele kantakse eksamil saavutatud punktid ja kooli lõpetamine ei sõltu tulemusest. Kui õpilane saab eesti keele teise keelena eksamil 60 protsenti, pälvib ta eesti keele tasemetunnistusegi.

Edasiõppimiseks on siiski olulised nii tunnistusele kantud hinded kui eksamitulemus: isegi kui punktisumma ei ole lõpetamise tingimus, arvestavad paljud gümnaasiumid ja kutsekoolid kandideerijate puhul hinnete kõrval sellegagi.

Vändra gümnaasiumi üheksandiku Liisa (nimi muudetud) sõnul on nende klass olnud distantsõppel üle paari kuu. Neiu hinnangul tema õppeedukus küll paranes, ent teadmised jäid iseseisva õppe tõttu viletsamaks. 

Tagasi üles