N, 2.02.2023

Kolumn ⟩ Õemees pukki

Kristo Niglas
, Reporter
Õemees pukki
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Kuna põhjendused teadetes puudusid, aga need pole kohustuslikud, tõlgendas Maruste seda tahtmatusena volikogu töös osaleda.
Kuna põhjendused teadetes puudusid, aga need pole kohustuslikud, tõlgendas Maruste seda tahtmatusena volikogu töös osaleda. Foto: Urmas Luik

Volikogudes kehtib kokkulepitud töökord ehk üheselt mõistetav reeglistik, mille alusel toimetatakse. Töökord kehtestati pärast 2017. aasta kohalikke valimisi, kuna pärast valdade ühinemist tuli kokku leppida uutes reeglites. Seega, needsamad inimesed, kes praegu volikokku kuuluvad, on määranud oma töökorra ehk kokku leppinud alused, mille järgi nad tööd teevad.

Lääneranna volikogu esimees Rait Maruste, kes on olnud riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtu liige, otsustas kutsuda kokku erakorralise volikogu, umbusaldamaks senist vallavanemat Arno Peksarit, kuigi töökord näeb ette, et see peab toimuma järgmisel korralisel volikogu istungil. Korrektne olnuks hääletada 8. aprillil. Maruste otsustas seda punkti eirata, teades, et see ei lähe seadusega vastuollu ja väike toimingupiirangu rikkumine ei muuda volikogu otsust tühiseks.

Möödunudreedesel istungil eiras volikogu esimees teistki töökorra punkti, jättes välja kuulutamata uue istungi, kuna üle kolmandiku volinikest teatas, et nad ei saa istungil osaleda. Kuna põhjendused teadetes puudusid, aga need pole kohustuslikud, tõlgendas Maruste seda tahtmatusena volikogu töös osaleda.

Kuna kvoorum oli 12 volinikuga koos ja kõik 11 vastse koalitsiooni liiget istusid saalis, läks umbusaldamine läbi. Tekib küsimus: miks on volinikele vaja töökorda, kui sellest kinni ei peeta?

Seda enam, et kui vaadata 2018. aasta 18. veebruari Lääneranna volikogu istungi protokolli, kus töökord kinnitati, osales 21 volinikku, nende hulgas praegune volikogu esimees. Kuigi protokollis oli eri muudatusettepanekuid, ei olnud Maruste väidetud kriitikat selle punkti suhtes. Hoolimata sellest, et istungi jooksul lahkus saalist kolm volinikku, leidis töökord 18 häälega toetust. Maruste ei kuulunud kolme lahkuja sekka, seega andis temagi oma hääle töökorralduse kinnitamise poolt.

Järgneva kolme aasta jooksul on töökorda muudetud kaks korda, kuid protokollide kohaselt pole muudatusi tehtud nendes punktides, mille vastu Maruste astus. Need pärinevad töökorra esimesest versioonist.

Kolm aastat hiljem volikogu esimehe ja uue võimukoalitsiooni esindajana otsustas ta vallavanema võimalikult kiiresti uue vastu vahetamiseks neid punkte eirata. Muu hulgas on Lääneranna vastne vallajuht Andres Hirvela Maruste õemees.

Juristi haridusega Maruste teadis täpselt, kuidas teha nii, et enda soovid täituksid, rikkudes seaduse asemel protseduurireegleid, kuna need ei tunnistaks otsuseid automaatselt kehtetuks. Jah, ministeeriumide esindajad ütlevad, et seadust ei rikutud ja volikogu enamuse tahe jäi peale, kuid otsusele jääb ometi mõru mekk juurde.

Märksõnad
Tagasi üles