Marko Šorin: Pöörakem tähelepanu meie noortele (1)

, Riigikogu liige (Keskerakond)
Copy
Praegu suudavad mobiilset noorsootööd pakkuda vaid Tallinn, Tartu ja Pärnu.
Praegu suudavad mobiilset noorsootööd pakkuda vaid Tallinn, Tartu ja Pärnu. Foto: Mailiis Ollino

Kogu Eesti rahvastikust moodustavad umbes viiendiku noored (seitsme- kuni 26aastased). Ühelt poolt on noorte hääl ja võimalused ühiskonnas oma elu ise suunata teistest nõrgemad, teisest küljest on neile pandud palju ootusi. Et pöörata veel rohkem tähelepanu noorte soovidele ja muredele ning kaasata neid endile mõeldud tegevuse kavandamisse, võttis riigikogu äsja vastu “Noortevaldkonna arengukava 2021–2035”, mis seab meie noorsoopoliitika sihid järgmiseks 15 aastaks.

Esimesed aastad kuluvad nähtavasti koroonajärgse elukorralduse paika loksutamiseks, kuid kas elu läheb samadesse rööbastesse nagu enne pandeemiat või võtab uue suuna, sõltub koostööst nii selle valdkonna sees kui väljaspool. Sellest hoolimata tuleb meil riigina tagada kõigile noortele avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi, loomaks keskkond, milles noor soovib riigi arengusse panustada ja seda edasi viia.

Tagasi üles