N, 1.12.2022

Siiri Erala ⟩ Tähtsad teemad ettevõtjale

Siiri Erala
, peatoimetaja
Tähtsad teemad ettevõtjale
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Siiri Erala leiab, et ettevõtjad saavad mõjutada otsustajaid pöörama rohkem tähelepanu sotsiaalsetele teemadele. 
Siiri Erala leiab, et ettevõtjad saavad mõjutada otsustajaid pöörama rohkem tähelepanu sotsiaalsetele teemadele. Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Viimase aja üleilmsed märksõnad on ­koroona- ja energiakriis. Kuigi sellest pole puutumata meiegi kant, jäävad siin minu arvates kõlama hoopis teised märk­sõnad.

Esiteks pensioniraha. Septembri alguses laekus eestimaalaste kontodele 1,3 miljardit eurot. Sellest said kohe osa kaubandusmekad, ehituskauplused, automüüjad ja kinnisvaraarendajad. Pisut raha investeeriti. Statistikaamet võttis novembris üle-eelmisel kuul toimunu kokku nii: “/.../ inimestele meeldib oma majapidamist arendada ja autoga ­sõita. Olu­line on võimalusel mõlemas valdkonnas naabrist parem olla. Pensioniraha on selle ellu­suhtumise toitmisse andnud oma panuse.” Millega see hull­julge pensioniraha eksperiment lõpeb, pole kaugeltki selge. Aga esimene ja ennustatav tulem – ­siseriiklik hoogne tarbimine (sh siseturismi õitseng) ja hinnakasv – on käes.

Teiseks ettevõtjate organiseerumine. Maa­konnas on hiljaaegu ilmavalgust näinud kaks uut äriette­võtete organisatsiooni: Pärnumaa ettevõtete koda ja MTÜ Destination Pärnu. Mõlema organisatsiooni sünnis mängis oma osa ­rahulolematus nii viisi kui tempoga, kuidas seni ­asju on ­aetud. Teisalt ei teki säärased initsiatiivid, kui pole­ ideed. Mõtteid, visioone koondunud seltskonnal jagub. Kui liidame sellele ettevõtlusele omase tulemustele orienteerituse ning oskuse leida majanduslikke ressursse, on muutuste tõenäosus üsna suur. “Üheskoos tehakse suuri asju,” on öelnud ­Destination Pärnu üks juht­figuure Tom Aloha.

Leian, et ettevõtjad saavad anda inimvara teemale kaalu ja hoida seda tähelepanu keskmes.

Kolmandaks mõranev inimvara. Ei ajalehe väljaandmine, elektroonika tootmine, tipprestorani ­pidamine ega patjade õmblemine pole võimalik inimesteta. On vaja helgeid päid, osavaid käsi, ­nobedaid ­näppe. Viimane aasta on näidanud, et see varaklass pole parimas seisus ning tulevikku vaadates ei ­paista just hiilgavat tootlust. Kirjeldan inimesi siin majandusterminites, kuna humanitaaria ja sotsiaalvaldkonna mured ei kipu ülemäära otsustajaid-­ettevõtjaid kõnetama.

Kas see viimane teema pole hoopiski kohatu siin, läikivale paberile trükitud ettevõtluse erilehes? Ma leian, et hoopis õigustatud ja vajalik. Kõrgete sihtide saavutamine pole võimalik, kui sotsiaalsed probleemid j­äävad lahendamata. Õnneliku pärnakata on raske kujundada külalislahket ja suurepärase mainega turismisiht­kohta. Töötaja panus pole täielik, kui teda painavad kodused mured. Leian, et ettevõtjad saavad anda inimvara teemale kaalu ja ­hoida seda tähele­panu keskmes. Laste vaimne tervis, noorsootöö, võitlus ­koduvägivalla vastu ja tervislike elu­­- vii­side eest ei vaja tohu­tuid investeeringuid, vaid pääsu liidrite prioritee­tide nimekirja.

Märksõnad
Tagasi üles