Koolinoored selgitasid kuldsuid

Tänavused Pärnu koolinoorte kuldsuud Karl Kontus ja Johanna Toodu.

FOTO: Urmas Luik

Linnavalitsuse saalis võtsid üksteiselt mõõtu Pärnu linna tänavuse kuldsuu tiitlile pürgivad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased.

Tänavused Pärnu koolinoorte kuldsuud Karl Kontus ja Johanna Toodu.

FOTO: Urmas Luik

Kõneosavaimad selgitati välja 12. korda. Põhikooliosast (7.–9. klass) kõneles kaheksa ja gümnaasiumidest (10.–12. klass) üheksa noort.

Esineda tuli kuni kolmeminutilise ettevalmistatud kõnega ”Pärnu – ela või ise!” ja kohapeal loosiga võetud teemal.

Põhikooliõppurite arvestuses võitis kuldsuu 2012 tiitli žüriiliikmete ühehäälse otsusega Johanna Toodu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, napilt jäi teiseks Hanna Mai Raadik Vanalinna põhikoolist ja kolmandaks Karoliine Kurvits Kuninga tänava põhikoolist. Põhikoolipiigade loosiga võetud teemad olid ”Tujurikkuja”, ”Välismaale!” ja ”Peaga läbi seina”.

Gümnasistidest tegi puhta töö tugeva väitluskogemusega Karl Kontus ühisgümnaasiumist, teise koha vääriliseks arvati Karoliina Palango Ülejõe gümnaasiumist ja kolmandaks tuli Kristo Ment Koidula gümnaasiumist. Nende loositeemad olid ”Meid oli kolm”, ”Naerata ometi!” ja ”Kutsumata külaline”.

Gümnasistide puhul tunnustas žürii kahte kõnelejat eriauhinnaga ja neid välja andma ergutasid hästi räägitud loositeemad. Karl Paju Hansagümnaasiumist kõneles teemal ”Poisid jõusaalis” ja Karl Martin Jaup Koidula koolist arendas mõtet ”Olen stepsel”.

Gümnaasiumiastme üleriigiline kõnevõistlus toimub 2. märtsil Põltsamaa ühisgümnaasiumis.

Tagasi üles