Kodulinn Pärnu
Kiri linna heakorrast. Lisatud fotod!

Pärnu tänavad.

FOTO: Lugeja pilt

Linnapea Toomas Kivimägi kirjutab, et on hea ja uhke elada. Eks see nii peaks olema,aga vahel on minul küll häbi. Küsite miks? Linn on kui prügimägi - igas mahajäetud teritooriumi - maja ümbruses prügi maas.

Töötasin prügiautojuhina, tunnen -tean Pärnu nurgataguseid ja ka seda,mis puudutab prügi sorteerimist. Kunagi oli meie linnas ka kontroll heakorra üle. Tean juhuseid, kus inimene tuli ja ütles, jäin vahele, viisin metsa alla prahti. Küsis minult kontori asukohta ja järgmisel nädalal oli ta mul graafikus. Mõjus!!!!

Tänavune sügis oli küllalt pikka aega lumeta, aga olen üsna veendunud, et kevadel lume sulades leidub risustuid kohti hulgi. Toon mõne koha (endine kalakombinaat, masinatehas, Liiva tänavast jõeäär alates S-Jõe tänavast) ja neid kohti leidub igas linnaosas. Just nende kohtade pärast on minul küll HÄBI. Paistab, et LINNAVALITSUST see ei häiri.

Miks on nii palju risustatuid kohti, LINNAPEA? Vastaksin ise. Minu arvates puudub igasugune järelvalve, sest Teie olite see, kes kaotas järelvalve ära.

Pärnu Linnavalitsuse korralduse nr. 378 jäätmeveo ainuõiguse andmise Ragn-Sellsile. Küsin miks käitlevad veel tänagi ka teised FIRMAD?

Tänu sellele kaotasin mina ja ka paljud kolleegid töökohad, sest meid koondati ära. Elan ise ka eramus, koristan nii lehti kui ka lund. Seda teen ikka selleks, et koju oleks õdusam tulla. Lume lükkan tavaliselt poole tänava laiuselt puhtaks. Tõsi on see,et ei hoolita teiste tööst ega vaevast.

Miks koristatakse linna tänavatelt kaootiliselt? Miks lükatakse lumi koristatud maale? Peaks ju näha olema. Saadan ka pildid. Olin küll pahane, helistasin ka linnavalitsusse. Saan aru küll, et ei saa ju töömehele lapsehoidja olla. Kuid LINN peaks sõlmima lepingud selliste firmadega, kes oma tööde ja tegemistega toime tulevad.

Rahunesin, võtsin saha ja lükkasin platsi uuesti puhtaks. See kõik on ka piltidelt näha. Küsin miks pean kellegi inimvaenuliku töö ümber tegema?

Kirjutate, et teete valitsusega koostööd. Tulles tagasi prügi sorteerimise juurde. Sorteerimise peamine eesmärk on säästa loodust ja inimelusid ja taastootmine. Mind häirib see, et linn soodustab prügi mitte sorteerima. Kohe selgitan.

Liigiti sorteeritud jäätmed:

1. Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp. Linnas sellise kirjega kaste nägin vaid Härma kaubahoovis. MIKS?

2. Vanapaber. OK.

3. Taara on puhtad . Välja arvatud ohtlike ainete taara.

4. Olmejäätmed. See kast see kast peaks olema kirjega püsijäätmed. Püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi.Ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimeste tervisele.

Need neli kasti peaksid olema. Siin ongi ebakõla juba seaduses. Tühjendussagedus asustatud kohas on 28 kalendripäeva järel. Kohusetundlikul sorteerijal ei täitu kast sellel perioodil ja seal ei ole enam midagi ohtlikku ega haisvat.

Teie kui RIIGIVÕIM tehke seaduse muutmiseks.

1. Biolagunevad jäätmete äravedu 28 päeva järel(ussid, hais) järel.

2. Vanapaber, taara ja püsijäätmed vastavalt vajadusele.

Arvan,et on vaja sorteerida ja teha seda kohe õigesti. Terve muu maailm sorteerib nii, arenenud maailm. Kui meie kõik hoiame oma ümbruse korras, alles siis saan mina olla uhke Pärnu üle.

Niimoodi ei olekski vaja "Teeme ära!" laadseid projekte. See ei ole virisemine, pigem ettepanek. Minul pole Ragn-Sellsi poistele küll hetkel midagi halba ütelda pigem head. Jõudu ja edu teile! Ka Teile LINNAVÕIM ja jään lootma, et lepinguid teete vastavalt seadustele.

Kõike head!

Linnakodanik Klein

Tagasi üles