Andres Laanemets Edetabelitest pole koolilõpetajatele kasu

, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor
Copy
Kõige tähtsam on see, et riigieksamite head tulemused annavad noortele edasiõppimisel rohkem valikuid.
Kõige tähtsam on see, et riigieksamite head tulemused annavad noortele edasiõppimisel rohkem valikuid. Foto: Marko Saarm

Gümnaasiumide riigieksamite pingeread huvitavad üldsust ja koolidele kaasneb tabelikoha teadasaamisega hasart. See aga ei kaalu üles pinge- ja häbitunnet, mida kogevad paljud õpetajad, õpilased, koolijuhid ja lapsevanemad, nähes oma kooli tagumiste seas.

Riigieksamid on koolilõpetajate teadmiste mõõtmise objektiivsed vahendid, mille alusel võtavad kõrgkoolidki soovijaid vastu oma erialadele. Koolid soovivad õpilastele parimat ja eksamitulemused annavad koolidele ja nende pidajatele head tagasisidet selle kohta, kui palju on tehtud tööst kasu olnud.

Koolijuhid ja õpetajad teavad oma kooli olukorda kõige paremini ja oskavad eksamitulemustest saadud infot kasutada ning analüüsida, millega saab rahul olla ja mis vajaks suuremat tähelepanu. Näiteks on võimalik probleem ebakõla õpilaste hinnete ja riigieksamitulemuste vahel.

Tagasi üles