N, 2.02.2023

Andres Metsoja ⟩ Isamaa keskendub maksupoliitikale, energiataristule ja tee-ehitusele

Andres Metsoja
, Riigikogu liige (Isamaa)
Isamaa keskendub maksupoliitikale, energiataristule ja tee-ehitusele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Isamaa lubab tõstatada Via Baltica täiendava rahastamise küsimuse, kuna maantee tervikuna väljaehitamine on vältimatu ja ajakriitiline.
Isamaa lubab tõstatada Via Baltica täiendava rahastamise küsimuse, kuna maantee tervikuna väljaehitamine on vältimatu ja ajakriitiline. Foto: Mailiis Ollino

Isamaa üheksa kandidaati astuvad valija ette, et arendada Pärnumaad ja Eestit. Olen valmis vedama vankrit, millesse oleme ühes mõttekaaslastega koondanud ideed, mida nüüd teiega jagan.

Isamaa soovib Eesti regionaalpoliitikasse püsivamaid lahendusi maksupoliitika ning energiataristu rajamise ja rakendamise reeglite muutmise kaudu. Samuti soovime vajutada gaasi põhja Pärnumaa transporditaristu rajamisel.

Eesti elu tasakaalu!

Eesti on tervik, kus kedagi ei jäeta maha ja kodanik peab saama võimaluse suunata oma maksuraha Eesti arengu tasakaalustamisse. Viimaste aastate kogemused on tõestanud, et paljudel inimestel on kaks elukohta, mille vahel oma aega jagatakse. Üks neist asub sageli linnas ja teine kauni elukeskkonnaga maapiirkonnas. Meie seadustame maksumaksja tasutava tulumaksu ümberjagamise kahe elukoha vahel.

Eesti on tervik, kus kedagi ei jäeta maha ja kodanik peab saama võimaluse suunata oma maksuraha Eesti arengu tasakaalustamisse.

Andres Metsoja.


Elanikeregistris registreeritud põhielukoht annab 80 protsenti ja lisaelukoht 20 protsenti üksikisiku tulumaksust omavalitsuse eelarvesse. Põhielukoht tagab kodanikule peamised õigused ja teenused, nagu kandideerimise ja valimisõiguse kohalikel valimistel, kooli- ja lasteaiakoha ning sotsiaalteenused. Lisaelukoht annab võimaluse saada osa heakorra-, teehoiu- ja teistest kogukonnateenustest.

Pakutud lähenemine tõstab elaniku osa ja tähendust maksuraha ümberjagamisel ja regionaalse tasakaalustatuse tagamisel. Kohalikud omavalitsused saavad enda kasutusse õiglase osa maksurahast, mis kulub ka ajutistele elanikele teenuste pakkumiseks.

Uue energia maakond vajab eriseadust

Pärnumaa kui taastuvenergia tootmiskoht on uue energia maakonnana erilise tähelepanu all. Meie leiame, et taluvustasu regulatsioon on väike samm õiges suunas, aga peaeesmärk peaks olema pöörata taastuvenergia tootmine Pärnumaa konkurentsieeliseks.

Peame oluliseks algatada juba planeerimisfaasis poliitika kujundamise protsess, mille käigus toetatakse teadusasutuste arengut ja majanduskeskkonda. Eriseadusega taotleme kogu maakonna territooriumi lugemist “otseliini“” põhimõttega kohanduvaks. Selle eesmärk on tagada majanduskeskkonna arenguks soodustingimustel võrgutasud ja fikseeritud elektrienergia. Pärnumaalastest peavad energiatootmise talujate asemel saama energia väärindajad. Me ei vaja riigilt armuande, vaid võimalust teenida energiatootmiselt ausat raha.

Pärnumaal toodetud energiat tuleb võimalikult palju väärindada kohapeal.

Andres Metsoja.

Pärnumaal toodetud energiat tuleb võimalikult palju väärindada kohapeal.

Ehitame maantee ja raudtee valmis!

Nüüdisaegne maantee ja raudtee, sadam ja lennujaam on nii Eesti kui Pärnumaa keskne teema. Piiripunktide asukoht määrab lähikümnendite transpordipoliitika. Kauba liikumine Venemaa kaudu on pikaks ajaks takistatud ja seega on Narva ja Luhamaa asemel kasvanud Ikla suuna tähtsus. Tõstatame Via Baltica täiendava rahastamise (laenuvajaduse) küsimuse. Maantee tervikuna väljaehitamine on vältimatu ja ajakriitiline, samuti Rail Balticu projektiga jätkamine.

Transpordisektori areng ja eri transpordiliikide integreerimine peab looma eeldusi ja toetama tootmist Pärnumaal ning kauba kiiret liikumist Kesk-Euroopasse. Pärnu peab ära kasutama oma potentsiaali maantee, raudtee, lennu- ja mereliikluse sõlmpunktina. Siit taas küsimus, kas pärnumaalased on arengute talujad või nende kavandajad, kaasarääkijad, elluviijad ja kasusaajad?

Märksõnad
Tagasi üles