Mis erakondades Pärnumaal riigikokku püritakse ja mida nad lubavad?

Pärnu Postimees
Copy
Riigikogu valimistel on Pärnumaa valijatel valida üheksa erakonna nimekirjade vahel.
Riigikogu valimistel on Pärnumaa valijatel valida üheksa erakonna nimekirjade vahel. Foto: Arvo Meeks

Vabariigi valimiskomisjon kinnitas eile riigikogu valimisteks kandidaadid. Pärnumaal kandideerib üheksa erakonda, neist seitse täisnimekirjaga. Eestimaa Rohelistel on siin mail kaks kandidaati ja alles eile avaldatud Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Pärnumaa nimekirjast leiab ainsa kandidaadina Vjatseslav Makaronski.

Ajalehetoimetus palus Pärnumaal kandideerivatel erakondadel defineerida oma maailmavaadet ja panna lühidalt kirja, mida nad riigikokku jõudes teeks ja mida kindlasti ei teeks. Samuti on iga erakonna juurde lisatud nende Pärnumaa nimekirja kolm esinumbrit.

Keskerakond

Hoolivus on väärtus, mida on vaja riigil inimeste suhtes ja inimestel riigi suhtes. Eesti Keskerakond hoolib ja seisab julgelt iga inimese eest!

Meie teeme

Võrdsema ühiskonna nimel tõstame pensioni 1000 euroni aastaks 2027, 1. ja 2. lapse toetuse 100 euroni ja pakume igale lapsele tasuta lasteaiakoha. Langetame toidu ja ravimite käibemaksu. Tõstame tulumaksuvaba miinimumi 725 euroni ja rakendame õiglast astmelist tulumaksu. See jätab rohkem raha kätte kõigile, kes teenivad alla 4000 euro kuus. Käivitame Eesti majanduse päästepaketi, osa sellest läheb riigitellimustele. Selle tulemusena valmib neljarajaline Via Baltica aastaks 2030 ja Tallinna–Pärnu Rail Balticu kiirraudteelõik koos kohalike peatustega juba aastaks 2027!

Meie ei tee

Keskerakonnale on võõras vihale tuginev maailmavaade ja Tallinna-kesksed majanduspoliitilised valikud. Oleme veendunud, et maapiirkondades on väärikas elu võimalik! Kui Reformierakond ei maksnud põllumeestele toetusi aastaid, siis Keskerakond jätkab kindlasti põllumajanduse toetamisega lubatud maksimummääras. Me ei aktsepteeri jätkuvat omavalitsuste marginaliseerimist. Peame oluliseks, et omavalitsuste autonoomia suureneks, et neile jääks tänasest suurem osa tulumaksust, teedehoiuks mõeldud kütuseaktsiisist ja taastuvenergia tasudest.

Andrei Korobeinik, Keskerakonnna juhatuse liige.
Andrei Korobeinik, Keskerakonnna juhatuse liige. Foto: Mailiis Ollino
Marko Šorin, riigikogu liige.
Marko Šorin, riigikogu liige. Foto: Tairo Lutter
Enn Eesmaa, riigikogu väliskomisjoni aseesimees.
Enn Eesmaa, riigikogu väliskomisjoni aseesimees. Foto: Keskerakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Konservatiivide poliitika tugineb põhiväärtustele, on eesti rahvast ja meie kultuuri hoidev ja arendav. Oleme avatud kõigele edasiviivale majanduses ja tehnoloogias, mis toob riigile ja rahvale arengut ning kasu.

Meie teeme

Rakendame ja toetame kõike, mis kasvatab meie rahva majanduslikku tugevust, parandab inimeste toimetulekut ja on Eesti riigi ja eestluse kestmajäämise huvides.

Kehtestame piiridel karmima taustakontrolli ja ajutise kaitse saanutele rangemad nõuded.

Piirame sisserännet ja soodustame põgenike tagasirännet.

Elektri hinda alandades toetame ettevõtluse konkurentsivõimet, tööstuse arengut ja eraisikute toimetulekut. Jätkame põlevkivitööstuse arendamist ja alustame tuumajaama ehitamise uuringutega.

Rakendame regionaalseid maksuerisusi ja aitame riigi koolide, lasteaedade ja kultuuriasutuste püsimajäämist.

Meie ei tee

Me ei seadusta kooseluseaduse rakendusakte.

Me ei rahasta soovahetuse operatsioone ega raseduse katkestamist naise omal soovil. Ei luba alaealistel katkestada rasedust ilma lapsevanema nõusolekuta. Ei seadusta surrogaatemadust, eutanaasiat ega samasoolistele lapsendamist.

Me ei luba kedagi survestada vaktsineerimise otsuse tegemisel ega laste mõjutamist terviseteemaliste otsuste korral. Ei luba koolieelsetes lasteasutustes ega õppeasutustes homopropagandat.

Me ei jätka raha kulutamist RB projektile ja hiigelmeretuuleparkide rajamisele.

Me ei luba kontrollimatut odavtööjõu immigratsiooni.

Mart Helme, erakonna aseesimees.
Mart Helme, erakonna aseesimees. Foto: Erakogu
Helle Kullerkupp, erakonna piirkonna juht.
Helle Kullerkupp, erakonna piirkonna juht. Foto: Erakogu
Alar Laneman, riigikogu liige.
Alar Laneman, riigikogu liige. Foto: Erakogu

Reformierakond

Seisame avatud, vaba ja ettevõtliku Eesti eest. Et inimesed saaksid oma elus toimuva üle ise otsustada ja ise hakkama. Tagame toimetuleku neile, kes seda vajavad.

Meie teeme

Tagame Pärnu uue silla ehituseks riigi tuge minimaalselt 20 miljonit eurot. Sild tuleb. Kindlustame 150 miljonit eurot 33 kilomeetri 2+2-maantee ehituseks Pärnumaal (Via Baltica). “Viime” pärnakad 45 minutiga Pärnust Tallinna (Rail Baltic, 2030). Keskmine pension 1000 eurot aastaks 2027. 700 eurot tulumaksuvabaks kõigile, võidavad kõik. Muudame Eesti taas energiasõltumatuks (tuule- ja päikesepargid). Jätkame Ukraina ja ukrainlaste toetamist, kes võitlevad ka meie iseseisvuse eest. Läheme üle täielikult eestikeelsele haridusele lasteaedades aastast 2024, üldhariduses aastast 2030.

Meie ei tee

Me ei pea võimalikuks koalitsiooni EKREga, kuna pole nõus, et Rail Baltic “tühistatakse”, et kohtunike, jõu- ja julgeolekuasutuste juhtide pead “veerevad” (rünnak põhiseaduslikule korrale), et Eestit pööratakse tagasi: e-valimiste tühistamine, tuuleparkide peatamine.

Me ei ole nõus tegema järeleandmisi Eesti julgeoleku tagamisel: kolm protsenti kaitsekuludeks ja keskmaaõhutõrje on miinimum. Me ei nõustu, et Venemaa kui agressorriigi kodanikud saavad osaleda kohalikel valimistel ja rahvusvahelises spordielus. Me ei sea hetkekski kahtluse alla Eesti kuulumist NATOsse ja Euroopa Liitu.

Toomas Kivimägi, riigikogu liige.
Toomas Kivimägi, riigikogu liige. Foto: Erakogu
Annely Akkermann, rahandusminister.
Annely Akkermann, rahandusminister. Foto: Erakogu
Jüri Jaanson, riigikogu liige.
Jüri Jaanson, riigikogu liige. Foto: Erakogu

Isamaa

Isamaa juhtmõte pärineb meie vabariigi põhiseadusest: eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Oma rahvusriigi eest seisame vankumatult.

Meie teeme

Isamaa valimisprogramm sõnastab peaeesmärgina eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimise. Majandus, heaolu, keskkond ja kodanike riik on toetavad valdkonnad, millel seisab ühiskonnakorraldus. Parempoolse erakonnana seame esikohale inimeste vaba eneseteostuse, isikliku vastutuse ning majandus- ja omandivabaduse.

Tuumiklubadused eesootavateks valimisteks on riigikaitsekulude suurendamine, eesti keele kaitsmine ning perepõhine maksu- ja pensionireform, mis tähendab peres kasvava lapse ja ülalpeetava eest 5000 euro suurust tulumaksuvabastust.

Pärnumaal seisame Via Baltica neljarealiseks ehitamise, Rail Balticu valmimise, piirkonna konkurentsieeliste loomise eest taastuvenergeetika ning võrgu arengu ja ülekandetasude osas.

Meie ei tee

Seisame vastu omandipiirangutele ilma mõistlike kompensatsioonideta. Eestimaalane peab tahtma olla omanik omal maal!

Peame oluliseks teha koostööd maakonnas, kaitsekoostööd NATOs ning Euroopa-ülest koostööd, seistes föderaliseerumise vastu.

Oleme vastu kahekeskuselisele Eestile! Me ei toeta maksuraha jätkuvat koondumist peamiselt tõmbekeskustesse Tallinna ja Tartusse. Põhielukoha järgne tulumaksu laekumine peab muutuma nii, et ka lisaelukoha registreeringuga kaasneb maksutulu teise elukohta.

Me ei taha näha uisapäisa läbi surutud rohepööret, vaid uute tehnoloogiate kasutuselevõtt tuleb teha nutikalt, tagades Eesti energiajulgeoleku.

Andres Metsoja, riigikogu liige.
Andres Metsoja, riigikogu liige. Foto: Erakogu
Ela Tomson, Pärnu linnavolikogu liige.
Ela Tomson, Pärnu linnavolikogu liige. Foto: Erakogu
Lauri Luur, Tori vallavanem, Pärnumaa omavalitsuste liidu üldkogu esimees.
Lauri Luur, Tori vallavanem, Pärnumaa omavalitsuste liidu üldkogu esimees. Foto: Erakogu

Sotsiaaldemokraatlik erakond

Seisame selle eest, et iga Eesti inimene saab minimaalselt 1200 eurot palka, et hea haridus on kõigile kättesaadav igas Eesti nurgas, et Eesti loodus on hoitud, et pension võimaldab äraelamist, et Eesti ja meie inimesed on rohkem kaitstud.

Meie teeme

Paneme pärnakate palgad tõusma ja teeme pensionid inimväärseks. Kättesaadav arstiabi kõigile: õige patsient õigel ajas ja õiges kohas.

Tagame, et koos raudtee-ehituse ja roheenergia projektide valmimisega areneb mitmekesine majandus.

Pärnust peab saama sõlmpunkt Eesti ja Euroopa vahel, roheenergia pealinn!

Vaatame üle haldusreformi mõjud ja vajadusel teeme vigade paranduse.

Hoiame üksteist, investeerime sportimisse ja lisame esmaabi tunnid koolide õppekavasse.

Kvaliteetne haridus ja huviharidus noortele. Toetame TalTechi kolledži toomist Pärnusse.

Suurendame riiklikke investeerimistoetusi, mis võimaldavad teha rohkem tarka tööd ja tõsta palgataset.

Meie ei tee

Me ei lõhesta ühiskonda, vaid pooldame kaasavat Eesti, et poleks kõrvalejäetuid ega alavääristatuid

Me ei reeda Ukrainat. Aitame ja võtame initsiatiivi, et Ukraina saab Eestilt maksimaalselt abi ja Eesti saab olla vaba.

Me ei sulge kultuuriasutusi isegi kõige kaugemal ääremaal ja isegi kõige suuremas majanduskriisis.

Me ei jäta ühtegi eesti noort vaimsete muredega üksi.

Me ei koonda arstiabi ainult suurtesse keskustesse.

Me ei unusta töötajate õigusi.

Me ei solgi loodust ega soosi raiskamist.

Me ei jäta metsamehi hätta ega unusta mõistliku metsamajandamise reegled.

Peep Peterson, tervise- ja tööminister.
Peep Peterson, tervise- ja tööminister. Foto: Erakogu
Gerda Kordemets, režissöör, näitekirjanik, teatrilavastaja.
Gerda Kordemets, režissöör, näitekirjanik, teatrilavastaja. Foto: Erakogu
Silver Tambur, Kõigi Eesti kaasasutaja, ajakirjanik ja meediaettevõtja.
Silver Tambur, Kõigi Eesti kaasasutaja, ajakirjanik ja meediaettevõtja. Foto: Erakogu

Erakond Eestimaa Rohelised

Eestimaa Rohelised on erakond, mille vaated ja tegevus on suunatud õiglase, kodanikukeskse ja keskkonda hoidva ühiskonnakorralduse väljaarendamisele.

Meie teeme

Arendame ringmajandust. Tugevdame tervishoidu ja tagame inimestele tegeliku juurdepääsu terviseteenustele. Järkjärguline ja sujuv üleminek taastuvenergiale, tagades taskukohase elektrihinna tarbijale ja küllaldaselt töökohti sektoris. Suurendame mahepõllumajanduse toetusi. Edendame loodusturismi, et kohalikud kogukonnad saaksid keskkonnasõbraliku tegevusega elatist teenida. Kehtestame raierahu loomade ja lindude pesitsuse ajal. Soodustame põlvkondadevahelist sidusust. Linnaplaneerimine peab toetama inimese vaimseid ja füüsilisi vajadusi: linnas peab olema mõnus liikuda ja aega veeta noortel, eakatel ja lastega peredel. Tunnustame õpetajaametit väärika palgaga.

Meie ei tee

Metsade üleraiumine tuleb lõpetada. Teaduse ja kõrghariduse rahastamise vähendamine käib meie väärtuste vastu. Eesti vajab kõrge kvaliteediga kõrgharidust ja teadust! 60 miljonit eurot, mis jääb tasuta transpordi korraldusest üle, suuname teaduse ja kõrghariduse rahastamiseks.

Eestimaa Rohelised ei poolda praegust maakondlikku tasuta ühistranspordi korraldust. Tasuta bussisõidu võimaldamine pole täitnud eesmärki suunata rohkem inimesi ühistransporti kasutama. Tühisõidud on kütuse- ja rahakulukad.

Liina Reimann, graafiline disainer, erakonna volikogu liige.
Liina Reimann, graafiline disainer, erakonna volikogu liige. Foto: Erakogu
Sven Arulaid, logistik.
Sven Arulaid, logistik. Foto: Erakogu

Eesti 200

Eesti 200 on tulevastele põlvkondadele mõtlev, tulevikku vaatav, uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond. Pakume kõigile võimaluse saada targaks, jõukaks ja õnnelikuks.

Meie teeme

Eesti 200 pikk plaan viib Eesti uuele tasemele hariduses, julgeolekus, riigivalitsemises, tervishoius, majanduses ja energeetikas. Võtame võimu ametnike käest tagasi riigikogule.

Investeerime haridusse ja julgeolekusse. Rajame kogu Eestit katva õhukaitsesüsteemi “Kalevipoja kuppel”. Ehitame valmis 2+2-realise Via Baltica ja Rail Balticu. Teeme ära digipöörde, taastuvenergiale ja ringmajandusele ülemineku. Seisame Pärnumaale energeetikakeskme ja salvestusvõimsuste loomise eest. Toome erasektorist lisaraha kultuurile ja spordile, edendame kultuuriturismi.

Meie ei tee

Me ei nõustu olematu regionaalpoliitikaga, mis jätab kahe linna kõrval ülejäänud Eestile vähe arenguvõimalusi ja haritud noortele vähe töökohti.

Me ei nõustu vabandustega, et mitte miski ei ole võimalik. Ei ole võimalik, sest ikka on midagi puudu. Tavaliselt raha. Ei ole võimalik, sest ikka on midagi ees. Enamasti jabur bürokraatia või ametnike suva.

Me ei rahuldu keskpärase juhtimise ja poliitikaga, sest meie kõigi Eesti väärib parimat. Head ideed ja reformid on üksnes siis head, kui need ära teha. Meiega on kõik võimalik. Võimalik olla tark ja jõukas. Võimalik olla erinev ja eriline.

Kadri Tali, muusikamänendžer.
Kadri Tali, muusikamänendžer. Foto: Erakogu.
Peeter Tali, strateegilise kommunikatsiooni ja juhtimise konsultant.
Peeter Tali, strateegilise kommunikatsiooni ja juhtimise konsultant. Foto: Erakogu
Sulev Alajõe.
Sulev Alajõe. Foto: Erakogu

Parempoolsed

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest. Nendel valimistel on Parempoolsed ainus erakond, kelle prioriteet on tugev ja kiirelt kasvav majandus.

Meie teeme

Parempoolsete prioriteet on majanduskasv, mis tõstab sissetulekuid ja teeb eestlased jõukaks rahvaks. Soodustame uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist ja teaduspõhist innovatsiooni ning piirame inimeste ja ettevõtete solgutamist ametkondade poolt. Suuname toetusrahad tegelikele abivajajatele. Suurendame jõuliselt teaduse rahastamist ja investeeringuid innovatsiooni. Hoolitseme Eesti hea maine ja tuntuse eest. Muudame kohtumenetlused lihtsaks ja kiireks. Teeme avalikud teenused ja menetlused reaalajas jälgitavaks, nii nagu klient saab täna jälgida postipaki teekonda.

Meie ei tee

Parempoolsete eesmärk on tuua riigijuhtimisse tagasi mõistuse hääl. Tagame korras rahanduse ja lõpetame riigi püsikulude katmiseks laenamise. Astume vastu rahakülvile ja häälte ostmisele võlarahaga. Peatame avaliku sektori paisutamise. Maksukoormust ei tohi tõsta. Parempoolsed ei toeta uute varamaksude kehtestamist. Ettevõtlusrahu tagamiseks kärbime massilist õigusloomet ja seaduste pidevat muutmist. Tõmbame pidurit uutele lausalistele toetustele, et töötamine oleks alati tasuvam kui toetustest elatumine. Lõpetame riigikogu katuserahad ja riigieelarve raha jagamise parteide lähikondlastele. Seisame vastu populismile ja äärmuslusele.

Kaarel Kose, muusik.
Kaarel Kose, muusik. Foto: Erakogu
Marelle Erlenheim, Saue vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.
Marelle Erlenheim, Saue vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja. Foto: Erakogu
Andres Tölp, Pärnu linnaorkestri produtsent, kultuurielu edendaja.
Andres Tölp, Pärnu linnaorkestri produtsent, kultuurielu edendaja. Foto: Erakogu
Tagasi üles