Järelvaadatav Lääneranna hariduspidu ehk meeleavaldus koolireformi vastu

Pärnu Postimees / Postimees.ee
Copy

Lääneranna väikekoolide õpilased ja lapsevanemad on otsustanud võidelda selle eest, et nende koolid säiliksid sellisel kujul, nagu nad on praegu, ja korraldavad täna tund enne volikogu istungi algust meeleavalduse Lääneranna vallamaja ees.

Lääneranna vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa esitatud eelnõu järgi jätkaks tulevast õppeaastast Koonga kool koolieelse lasteasutuse ja neljaklassilise koolina. Kaoksid teine ja kolmas kooliaste. Sama saatus tabaks Virtsu ja Varbla kooli. Kõmsi lasteaiast-algkoolist on plaanis kaotada 5. ja 6. klass ehk see jätkaks 1. septembrist lasteaia ja neljaklassilise koolina. Lõpe ja Metsküla kooli uksed jääksid 1. septembrist suletuks. Lõpel asuv lasteaed liidetakse asutusena Koonga kooliga.

Vallavalitsus tegi ettepaneku sulgeda sellest sügisest hoopis Virtsu ja Lõpe kooli. Igas valla piirkonnas võiks vallajuhtide arvates olla üks lasteaed-algkool. Põhikooli kolmas õppeaste ja gümnaasium asuksid vallakeskuses ehk Lihulas.

Metsküla algkooli sulgeks vallavalitsus 2024. aasta sügisel, siis oleks kohalikel soovi korral aega luua oma erakool, mida vald rahaliselt toetaks vastavalt seadusele.

Lääneranna väikekoolide õpilaste sõnutsi on koolide säilimine väga oluline, sest annab lastele ja noortele võimaluse jätkata õpinguid kodukoolis, saavutades seejuures väga häid tulemusi, nagu on näidanud olümpiaadide ja üleriigiliste pingeridade tulemused. Pealegi kaotaks koolivõrgu muutmine koolide unikaalsuse, mis mõjutaks negatiivselt koolide ja kogukonna mainet ning tulevikuväljavaateid. Juhul kui nimetatud ettepanek volikogus heakskiidu saab, peab sadakond last sügisest võtma iga päev ette pika tee Lihulasse või mõnda veel kaugemal asuvasse kooli. See aga tõstab kindlasti laste ja perede stressitaset ning avaldab mõju nii piirkonna praeguste kui potentsiaalsete elanike elukohavalikule ja samuti õpilaste haridustulemustele.

“Virtsu kogukond on juba varem esitanud vallavolikogule eri päringuid ja ettepanekuid, mis võimaldaksid edukalt jätkata üheksaklassilise kooli pidamist Virtsus, kuid Lääneranna vallavalitsus ei ole neile midagi vastanud,” ütles Virtsu kooli lastevanemate nimel Triin Raave.

Meeleavaldusel nõutakse, et koolid säilitaksid oma struktuuri, unikaalsuse ja võimaluse pakkuda piirkonna lastele kõrgel tasemel haridust kodukoha lähedal.

Kooli õpilased saavad meeleavalduseks vajalikud teadmised ja oskused ühiskonna- ja kunstiõpetuse tundides. Õpetajad koos vabatahtlike lapsevanematega tutvustavad ühiskonna avatud ja ladusa kommunikatsiooni põhimõtteid ning selgitavad meeleavalduse kui demokraatia ühe mõjukaima tööriista olemust.

“Meie kooli tabanud keeruline aeg annab paradoksaalsel moel võimaluse õpetada lastele demokraatia põhialuseid ja julgustada enda eest seisma. Selle ettepaneku tegid meile tegusad lapsevanemad ja kogukond,” sõnas Virtsu kooli direktori kohusetäitja Aire Arge.

Ettevalmistused meeleavalduseks algasid pärast kevadist koolivaheaega, kui ühiskonna- ja kunstiõpetuse tundides hakati õpilaste ja lastevanemate soovile vastu tulles koostama loosungeid ja valmistama plakateid. Õpilastele selgitatakse atraktiivsete ja mõjusate tekstide ning kujunduse loomise põhimõtteid. Samuti jagatakse lastele selgitusi ja õpetust inimese ja kogukonna aktiivsest rollist igapäevaelu ja poliitika kujundamisel. Tutvustatakse oma arvamuse ja õiguste eest seismise olulisust ja kogukonna võimalusi enda seisukohtade väljendamisel. Samuti tuuakse kindlasti välja kohalikku omavalitsusse rahva esindajateks valitud inimeste õigused, kuid ka neile vastavad kohustused ja vastutus oma valijate ja kogukonna ees.

Peale volikogu esimehe esitatud eelnõu tuleb reedel volikogus arutusele Isamaa ridades volikokku kuuluva Raul Oberschneideri ettepanek lõpetada üksnes Lõpe kooli tegevus ja jätta muud nii, nagu on seni. Samuti arutatakse Varbla ja Koonga kogukondade esitatud eelnõu, et nende koolid jätkaksid üheksaklassilisena nagu siiani.

Tagasi üles