Õpetajad saavad osaleda hindamisuuringus

Pärnu Postimees
Copy
Uuringu peaeesmärk on hinnata Gordoni õpetajate kooli ja Vaikuseminutite teadliku õpetaja koolituste mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevustele.
Uuringu peaeesmärk on hinnata Gordoni õpetajate kooli ja Vaikuseminutite teadliku õpetaja koolituste mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevustele. Foto: Pärnu Postimees

Balti uuringute instituut ja tervise arengu instituut lükkavad sel sügisel käima õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut toetavate kursuste hindamisuuringu.

Uuringu peamine eesmärk on hinnata Gordoni õpetajate kooli ja Vaikuseminutite teadliku õpetaja koolituste mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevustele. Hindamise käigus antakse omakorda hinnang väljatöötatud mõõtevahendile ja kohendatakse seda vajaduse korral tulevikus kasutamiseks.

Tasuta koolitusprogrammi koolitused toimuvad Pärnuski. Osalemise eeltingimus on vähemalt poole koormusega töö õpetajana üldharidus- või kutsekoolis ning see, et varem ei ole läbitud ei Gordoni ega Vaikuseminutite metoodikaga teisi kursuseid. Samuti on vajalik valmidus osaleda uuringus, mis selgitab välja kursusel osalemise võimaliku mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele.

Uuringus osalemine tähendab õpetajale kohustust vastata sügisel enne kursuse läbimist tund-poolteist aega võtvale eelküsitlusele ning kevadel pärast kursuse läbimist järelküsitlusele. Õpetajate vastuseid analüüsitakse vaid kõnealuse uuringu jaoks ja anonüümsena.

Uuringus osalemiseks saab kirja panna 12. oktoobrini Balti uuringute instituudi kodulehel.

Gordoni õpetajate kooli suhtlemiskoolitus pakub praktilisi oskusi, et parandada suhteid ja vähendada probleemidega tegelemisele kuluvat aega koolis. See õpetab oskusi, mis aitavad ennetada õpilaste probleemset käitumist, anda edasi tõhusaid suhtlusoskusi, parandada õpilaste motivatsiooni ja tulemusi ning luua koostööks soodsa pinnase kooli ja pere vahel.

Kursuse peamised teemad on aktiivne kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ja konflikti lahendamine võitja-võitja-meetodil.

Vaikuseminutite teadliku õpetaja kursuse eesmärk on toetada õpetaja eneseteadlikkust ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekut. Kesksel kohal on õpetajate reaalsed tööolukorrad. Igal koolituspäeval saavad õpetajad harjutuste kujul praktilise tööriista, et oma vaimse tervise eest hoolt kanda ja stressi vähendada. Kursuse peamised teemad on heaolu eest hoolitsemine, eneseregulatsioon ja stressijuhtimine.

Uuringu tulemusel valmib aruanne, kus antakse ülevaade nii kursuste mõjust õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele kui ka sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut hindava mõõtevahendi sobivusest.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles