Projektitöö toob buskerudlased Pärnusse

Arvuti.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Möödunud aasta sügisel alanud Comeniuse Regio projekt “Koostöös õppimine infotehnoloogia ajastul” jätkub tänavu Pärnu ja Buskerudi maakonna vahelise koostööna, sel nädalal on Pärnus 15-liikmeline grupp Buskerudist.
 

Pärnu linnavalitsuse haridusnõuniku Katrin Uutsalu selgituse kohaselt osaleb mõlemast riigist projektis kolm kooli, Pärnust ühisgümnaasium, Hansagümnaasium ja Raeküla kool. Projekti koordineerivad Pärnu linnavalitsus ja Buskerudi maakond Norras.

„Pärnu keskraamatukogu kaasamise kasuks projekti otsustati teema alusel, milleks on informatsiooni ja infotehnoloogia lahenduste kasutamine õppetegevuses,“ ütles Uutsalu ja lisas, et kaasa löövad ka projektis osalevate koolide raamatukogud.

Esimene projektiaasta keskendus Uutsalu jutu järgi uutele õppemetoodikatele: toimusid filmi- ja e-keskkondade kasutamise koolitused õpetajatele. 2011. aasta oktoobris käis 12-liikmeline Pärnu õpetajate grupp Norras tutvumas sealsete võimalustega ja tänavu 11.-15. aprillil ollakse Pärnus. Projekt lõpeb 2013. aastal konverentsiga.

Uutsalu tutvustuse kohaselt saadetakse projekti esimene päev Pärnus mööda keskraamatukogus, kus keskendutakse raamatukogu osale kooli õppetegevuses ning infootsingute toetamisele õppetegevuses. Keskpäeval kohtub keskraamatukogus külalistega linnapea Toomas Kivimägi.

Neljapäeval külastatakse ühisgümnaasiumi, et edasisi õpitegevusi kavandada ja pidada maha  avatud väitlus teemal „E-õppe poolt ja vastu – kuidas leida tasakaal?“. Reedel on Hansagümnaasiumis arutluse all kunst, disain ja visuaalne kommunikatsioon, peale selle tehakse projekti senisest tööst kokkuvõtted ja kavandatakse tegevused järgmiseks projektiaastaks.

„Koolide vahel koostööd edendavad Comeniuse projektid on väga tuntud, vähem on juttu olnud aga Regio alaprojektidest, mis toetavad regioonidevahelist ja -sisest koostööd,“ lausus Uutsalu.

Sihtasutuse Archimedes rahastatud Comeniuse Regio projekt “Koostöös õppimine infotehnoloogiaajastul” puhul on tegemist omanäolise üleeuroopalise regioonidevahelise koostööga ja see on mõeldud täiskasvanutele.

Varem on samalaadseid projekte läbi viidud kuues Eesti omavalitsuses.
 

Tagasi üles