Eesti Post Pärnumaa kolmele postipunktile lisa ei plaani

Kuigi Eesti Post kaalub postipunktide arvu kauplustes, vallamajades ja raamatukogudes kasvatada, ei ole Pärnumaale lähiajal uusi postipunkte oodata.

Eesti Posti kommunikatsioonijuht Inge Suder sedastas, et maakonda postipunktide loomine sõltub eeskätt sobivate lepingupartnerite leidmisest.

“Partneri valikul arvestame kindlasti kohalike olude ja võimalustega. Kas ja millised postkontorid anname üle partneritele, sõltub potentsiaalse partneri huvist ja võimalustest. Vastutus postiteenuse osutamise eest jääb ikkagi Eesti Postile, mistõttu ei saa me taolisi otsuseid teha kindlasti kergekäeliselt. Pärnumaal konkreetseid läbirääkimisi kellegagi ei käi, kuid sobiva partneri olemasolul me ei välista uute postipunktide avamist,” selgitas Suder.

Riigiettevõtte 54st postiteenuseid pakkuvast lepingupartnerist asub Pärnu maakonnas kolm: Vändra vallas Vihtra raamatukogus, Häädemeeste vallas Treimani ja Kabli kaupluses.

Lepingupartnerite vahendusel pakub Eesti Post traditsioonilisi postiteenuseid: kirja- ja pakisaadetiste vastuvõttu ja väljastamist, maksete tasumise ja ajakirjanduse tellimise võimalust. Ettevõtte frantsiisikontorid müüvad ka postkaarte ja marke-ümbrikke.

Tagasi üles