Simmo Saar: Prügifirmade jonn sunnib linna ettevõtlusesse

Pärnu abilinnapea Simmo Saar.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Pärnu Postimees kirjutas vaid mõne päeva eest, kuidas prügifirma AS Cleanaway sokutab inimeste postkastidesse kaheldava väärtusega arveid teenuste eest, mida neilt tellitud pole. Analoogsetest juhtumitest kuuleb aeg-ajalt nii Pärnu linnast kui naabervaldadest ja paratamatult tekib õiglane küsimus: kas omavalitsustena käitume õigesti, kui püüame koostööd arendada ettevõtetega, mille eesmärk on suurendada kasumit mis tahes vahenditega?

Igal juhul tundub, et ajal, mil erasektor nõuab avalikult sektorilt solidaarsust, mõistmist ja palkade vähendamist, pole suurel osal prügivedajatel Pärnu linna kodanikest sooja ega külma.

Tõestas ju eelmisel suvel jäätmevedaja leidmiseks korraldatud konkurss, et pärnakad saaksid oma jäätmed ja prügi ära anda vähemalt poole odavamalt, kui seda seni tehakse. Kahjuks valisid ilmselt omavahel tegevuskava kokku leppinud prügikäitlejad pika ja tüütu kohtutee, et tagada ajahämarusse venivate vaidlustega nii enda turuosa kui kõrgete hindade püsimine.

Prügi ei pea vedama kulla hinnaga

Ma ei tea miks, kuid ilmselt pole mitte kõik erafirmad veel saanud aru, et korraldatud jäätmeveo konkursside pidurdamine on oma iseloomult ju kodanike vastu suunatud tegevus. Ja sellist tegevust ei saa ega ei tohi ükski omavalitsus ükskõikselt kõrvalt vaadata.

Sest rääkigem faktidest: kui praegu maksab Pärnu elanik 240-liitrise olmeprügikonteineri tühjendamise eest keskmiselt 108.95 krooni kuus, siis linnavalitsuse võrdlused ümberkaudsetes valdades kehtivate hindadega näitavad, et reaalselt on võimalik sama teenust osutada hinnaga 48.30 krooni kuus.

Seda kinnitas viimatine, mullu suvel korraldatud, kuid prügivedajate vaidlustatud hange, kus analoogset hinda pakkus võitjaks tulnud OÜ Prügivedu Tallinn.

Samal ajal mõistan ettevõtete jonni tagamaid: kes ikka soovib vabatahtlikult oma kasumit vähendada? Siiski pean tõdema, et ehk on prügifirmad end siiani liialt hästi tundnud ja vanadest harjumustest on raske loobuda ...

Kuid linnavalitsuski ei ole maganud. Otsime viise, kuidas vältida prügivedu kulla hinnaga. Ühena lahendustest oleme kaalunud Paikuse valla ja linna ühisomandis OÜ Paikre turuletulekut jäätmeveo alal, nii suudetaks pakkuda tarbijale senisest umbes paar korda soodsamat hinda.

Kahjuks seisab sellele kindlalt vastu seadus, mis kohustab ka omavalitsuse ettevõtte olemasolu puhul konkurssi korraldama. Ja sedasama konkurssi ja selle tulemust saab vaidlustada samadel alustel, kui seda on tehtud seni.

Siiski peaksid ettevõtjad arvestama, et nahaalsusel on piirid. Kui mullu Pärnus ühe hotelli ebaseadusliku osa lammutada lasksime, ei uskunud viimase hetkeni paljud, et linn söandaks nii radikaalne olla. Ometi tõestas linn seekord, et kasulikum on läbi saada kui tülitseda.

Raske mure, kerge lahendus

Nüüd on käes aeg, kui Pärnu linn on sunnitud tõsiselt kaaluma oma prügivedaja loomist. Linnakassast selleks raha ei kulutataks (vajalikud investeeringud teeks Paikre) ning tulemuseks oleks priiskava jäätmeveo lõppemine ning taskukohasem hind.

Tean, et analoogse murega on vaevatud veel paljud Eesti piirkonnad, ning siinkohal avaldab Pärnu linn toetust neile, kes soovivad seadusandluse muutmist ning rohelist tuld munitsipaalettevõtetele jäätmemajanduses. Selleks suhtleme teiste omavalitsuste ja linnade liiduga, ühendades jõud võitluseks jõuka „prügikolli" vastu.

Vastav muudatusettepanek on iseenesest olemas, parlamendil jääb üle see vaid heaks kiita. Vastupidine teguviis (praeguse olukorra säilitamine) oleks kvalifitseeritav vähemalt siinkirjutaja arvates suuremat sorti sigadusena.

Tagasi üles