Juhtkiri: Nii palju siis kaubajaamast

Pärnu Postimees.

FOTO: PP

Pärnumaa mõttes võib kindlasti lugeda kaotuseks, et Rail Balticu praeguse projekti raames Pärnusse kaubajaama ei tule, kuid kui mõelda sellele, mida rahvusvaheline raudtee endast üldse kujutab, pole vastav otsus üllatav.

Pärnu linnavolikogu võttis aprillikuisel istungil vastu pöördumise, millega nõuti valitsuselt Pärnu ühendterminali planeerimise alustamist, et see valmiks koos Rail Balticu trassiga.

Nõudmiste esitamine on mõnes mõttes hea ja vajalik, kuid Pärnu Postimehe arvates on tõele ja tegelikkusele lähemal Pärnu maavanem Andres Metsoja, kes kirjutas aprillis Pärnu Postimehes, et “deklaratiivsete, projekti rahastamise mahust väljuvate nõudmiste esitamine asetab Pärnu samale tasandile Tartu ja Valgaga ning võib lükata Pärnut läbiva Rail Balticu kui eesmärgi määramatusse kaugusse või koguni rappa”. Maavanem arvas toona, et “on ülim aeg teha tööd ja leida sobiv asukoht kaubaterminalile ehk laiemale logistikakeskusele, hinnata selle toimimist, kaubamahte ja liike”. Ja õige see on.

Tagasi üles