Õpilased olid pilves ja robotid klassi ees

Paikuse koolis toimusid erinevad õpitoad, külas käisid digivaldkonnaga seotud inimesed.

FOTO: Erakogu

Juba teist aastat järjest oli aprillis Paikuse põhikoolis tavapärasest rohkem üritusi, mis olid seotud mitmesuguste digitegemistega. Toimusid õpitoad, külas käisid selle valdkonnaga seotud inimesed, õpetajad püüdsid oma tunde põnevamaks muuta just eri digilahenduste abil.

Paikuse koolis toimusid erinevad õpitoad, külas käisid digivaldkonnaga seotud inimesed.

FOTO: Erakogu

Paikuse koolis toimusid erinevad õpitoad, külas käisid digivaldkonnaga seotud inimesed.

FOTO: Erakogu

Digidekaadi organiseeris ja vedas Paikuse kooli õpetaja- infotehnoloog Anne Kalmus.

Sel aastal oli peakülaline programmeerimismängu looja Kaspar Roost. Ta viis läbi kaks õpituba esimese ja teise kooliastme õpilastele, kus ta rääkis, kuidas käib mängu loomine. Oma jutus rõhutas ta seda, et hea tulemuse saamiseks on vaja palju katsetada ja vajadusel uuesti teha, et mäng sihtrühmale lõpuks meeldiks ning oleks kaasahaarav. Veel rääkis ta reaalainete, kunsti ja muusika õppimise vajalikkusest, sest just nende valdkondade oskusi läheb hea mängu loomiseks vaja. Peale loengut mängiti koos mängu BitByBit. Kokku osales õpitubades ligemale 200 õpilast.

Seejärel pidasid kaks loengut TTÜ tudengid. Esmalt räägiti Jaapani robotitest. Loengu jooksul vaadati erinevaid filme robotitest ning katsetati kaasa võetud robotite peal, mida need teha oskavad.

Teise loengu teemaks oli "Multimeedium". Viimaks jõudis kohale ka õpilaste oodatud Robotiteater Tartust. Roboteid näitasid Heilo Altin ja Ramon Rantsus.

Õpilaste suureks vaimustuseks võeti kastist välja just selline humanoidrobot, mida nad mõned päevad tagasi jaapani robotite loengus olid videos näinud.

Robot oli väga osav tantsija ning pani õpilasedki koos endaga tantsu vihtuma. Robotiteatrile järgnes kaks õpituba, kus lapsed said ise roboteid liikuma panna. Ürituste käigus toimusid loovuse õpitoad, kus erinevate nutiseadme rakenduste abil loodi joonisfilme. Lahedad joonisfilmid valmisid kunstiõpetuse tunnis, kus käsitleti koopajoonistuste teemat.

Neljandate klasside õpilased tutvustasid endi loodud veebiraamatuid ning anti välja publiku preemiad. Hääletati ikka nutiseadmeid kasutades.

Teise kooliastme õpilased panid oma teadmised proovile veebipõhises geograafiaviktoriinis, mille koostas ja viis läbi kooli geograafiaõpetaja Sirle Varkentin.

Kuna Paikuse põhikooli üks sõpruskoole on Nõo põhikool, siis kutsuti ka nemad kampa ning koos sai maha peetud 1.-4. klassidele mõeldud veebiviktoriin.

Viktoriini osas sai kokku lepitud juba sügisel. 1. ja 2. klassid pidid lugema ajakirja Täheke ning 3. ja 4. klassid ajakirja Minu Maailm. Nüüd oli siis aeg teadmised proovile panna. Viktoriin toimus mõlemas koolis korraga selleks loodud veebikeskkonnas.

Tähekese tundmises jäid peale Nõo kooli õpilased ning Minu Maailma tundmises Paikuse lapsed.

Kõigi nende erinevate ürituste ja tegevuste käigus ei unustatud ära ka Interneti turvalisuse teemat. Õpilased kirjutasid vastavateemalise essee. Parimatest juttudest valmib veebikogumik, mida saab edaspidi kasutada õppematerjalina.

Auhinnatud said ka juba sügisel õpilaste poolt loodud videod, mille teemaks oli "Meedia". Videod tehti Paikuse kooli poolt korraldatud hariduskonverentsi jaoks. Videodes uurisid õpilased oma kaaslaste käest nende meediatarbimise harjumusi.

Õpilastele mõeldud ürituste käigus õppisid ka õpetajad. Samuti toimus igakuine õpetajatele mõeldud sisekoolitus. Seekord tutvuti klassihaldustarkvara kasutamisega.

Koolipere eriline tänu kuulub kohalikule omavalitsusele. Juba teist aastat järjest toetab Paikuse vallavalitsus kooli digiürituste auhinnafondi. Detsembris, kui Paikuse põhikool pidas oma 25. sünnipäeva, kinkis vallavalitsus koolile 2500 eurot, mis oli mõeldud digivahendite ostmiseks.

    Tagasi üles