FOTO: PP

L. Koidula nim. II keskkooli pioneerimalev kannab Jaan Kreuksi nime. 17. detsembril möödus 85 aastat maleva nimikangelase sünnist. Seda päeva tähistasid punarätikandjad pidulikult. Aula seinale kinnitati Jaan Kreuksi portree. Selle kinkis koolile linna täitevkomitee. Pilti avamas oli Jaan Kreuksi võitluskaaslane ja raamatu “Vennad Kreuksid” autor Alma Vaarman.