Pärnu jõkke lasti üle 10 000 noore lõhe

Lõhe asurkondade taastamise eesmärgil viidi Eesti jõgedesse 42 800 kaheaastast noorkala, nendest 10 400 Pärnu jõkke. Arhiivifoto. FOTO: ARDI TRUIJA/PRNPM/EMF

Riigimetsa majandamise keskuse Põlula kalakasvatustalitus asustas mais Pärnu jõkke ja Põhja-Eesti jõgedesse kokku üle 106 000 noorkala.

Lõhe asurkondade taastamise eesmärgil viidi Eesti jõgedesse 42 800 kaheaastast noorkala, nendest 10 400 Pärnu jõkke.

Purtse jõkke asustati 5500 noorkala, Selja jõkke 5700, Loobu jõkke 5200, Valgejõkke 5100, Jägala jõkke 5400 ja Pirita jõkke 5400.

Peale selle viidi Põhja-Eesti jõgedesse 60 800 üheaastast noorkala, nendest Purtse jõkke 18 400, Selja jõkke 8900, Loobu jõkke 8500 ja Valgejõkke 24 900 noorkala. Kaheaastased lõhed kaalusid keskmiselt 82,5 ja aastased 17,7 grammi.

Meriforelli taastootmine on peatatud ja Pudisoo jõkke asustati viimased kasvanduses sirgunud kaheaastased meriforellid, kokku 2400 noorkala keskmise kaaluga 88 grammi.

Soome lahe meriforelli populatsioonide turgutamine lõpetati Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teadlaste soovitusel ja põhjusel, et siinsete asurkondade olukord on paranenud. Põlula kalakasvatuskeskus on meriforelli taastootnud 1998. aastast ja vajadusel saab meriforelli noorkalu uuesti kasvatama hakata.

Noorkalade asustamiseks väljastas keskkonnaamet loa, mis tugineb TÜ Eesti mereinstituudi soovitusele ja kalade head tervislikku seisundit kinnitavale veterinaar- ja toidulabori teatele.

Põlula kalakasvatuskeskuse põhiülesanded on külmaveeliste kalaliikide, eeskätt lõhe noorkalade kasvatamine ja asustamine, et taastada hävinud või nõrku asurkondi; koguda ja hoida nende geneetilist materjali. Peale selle osaleda katsetöödes teadusuuringute tarvis ja korraldada üliõpilaste praktikat.

1997. aastast on Põlula keskus jõgedesse asustanud üle 5,4 miljoni lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala. 2014. aasta alguses liideti keskus RMKga.

Tagasi üles
Back