Linna otsuseid arutatakse esmalt osavallakogus

Pärnu linnavolikogu istung raekoja saalis.

FOTO: Urmas Luik

Linnavolikokku arutamiseks saadetud Pärnu linna uue põhimääruse kohaselt arutavad osavalla inimeste elulisi huve puudutavaid volikogu ja linnavalitsuse eelnõusid esmalt osavallakogud.

Tellijale

Osavallakogu esitab oma arvamuse eelnõu kohta protokollina, milles on märgitud osavallakogus otsustatu. Samuti on tal õigus üksikaktidena kohalikku elu puudutavaid otsuseid vastu võtta.

 Tõstamaa osavalla põhimääruses sätestatakse Manija saare haldamise temaatika, sealhulgas saare üldkogu reglement ja saarevanema valimise kord.

Tagasi üles