Liiklusjurist: Maakohtu lahend võib kujuneda aluseks kohtupraktikale, et valesti pargitud autole tohibki otsa sõita

Tagasi üles