Olaf Esna pajatab Eksiilvalitsuse haridus- ja põllutööminister Elmar Järvesoo

Olaf Esna
, bibliofiil
Copy
Teadlane ja pedagoog Elmar Järvesoo. 
Teadlane ja pedagoog Elmar Järvesoo. Foto: Postimees

Ma ei ole kindel, et kõik lugejad teavad, et peale Toompeal tegutseva okupatsioonivõimude poolt paika pandud valitsuse eksisteeris samal ajal Eesti eksiilvalitsus. Selle põhiülesandeks oli juriidilise järjepidevuse hoidmine, kuid puudusid reaalsed võimalused riiki juhtida ja valitseda. Põhiliselt tegeleti memorandumite ja üleskutsete levitamisega, osaleti ka muude Ida-Euroopa pagulasvalitsuste korraldatud kommunismivastastel üritustel. Aktiivselt suheldi teiste eksiilvalitsustega, aga ükski riik meie eksiilvalitsust ei tunnustanud.

Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse kolmandasse koosseisu kuulus haridusministrina Elmar Järvesoo, neljandas koosseisus oli ta põllutööminister.

Elmar Järvesoo sündis 1909. aastal Pärnumaal Pati kroonumõisa taluniku neljalapselisse perre. Ta lõpetas 1923. aastal Saarde kihelkonnakooli ja asus õppima Pärnu poeglaste gümnaasiumi, mille lõpetas 1928. Seejärel astus vabatahtlikuna kaitseväkke, kus teenis pioneeripataljonis ja sõjakooli aspirantide klassis. Kaitseväeteenistuse ajal õppis õhtuti Eesti Ühistegelise Liidu ühistegevuskooli raamatupidajate klassis. Tee viis edasi Tartu ülikooli, mille lõpetas 1934. aastal agronoomina. Nõutava kuuekuulise praktika sooritas Taanis.

Tagasi üles