Milleks taastada Pärnumaa soid ja soometsi? (1)

Copy
Kikepera looduskaitseala sihtkaitsevööndid on loodud, et säilitada ja taastada märgi elupaiku.
Kikepera looduskaitseala sihtkaitsevööndid on loodud, et säilitada ja taastada märgi elupaiku. Foto: Anna Birgitta Eriksson

Jaanus Männiku arvamuslugu

Veerežiimi muutmine võib põhjustada ulatusliku metsade huku“ peegeldas murekohti, mis inimestel võivad looduskaitselise tegevusega kaasneda. Eriti kui need on nii mastaapsed nagu soode või soometsade loodusliku veerežiimi taastamine ehk veetaseme tõstmine selle algupärasele, loomulikule tasemele, mis oli enne kraavide rajamist ja kuivendamist.

Nii Eesti kui muude riikide ekspertide ja teadlaste kogutud teadmised ja pikaajaline kogemus märgalade taastamisel näitavad, et läbimõeldud veetaseme tõstmine ei too kaasa ulatuslikku metsa hukku, otse vastupidi: rikastab elukeskkonda.

Saarde valla unikaalsed loodusväärtused

Tagasi üles