FOTO: Toomas Huik / Postimees

Pärnumaal asuva Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti ehitushanke võitis 1,19 miljoni eurose pakkumisega Nordecon AS.  

Hanke käigus ehitab ettevõte aktiivmudatehnoloogial põhineva reoveepuhasti võimsusega 1600 inimekvivalenti. Samuti ehitab võitja tahendatud reoveesette kompostimiseks kompostimisväljaku ja purgimissõlme.

Tööd kestavad kava järgi 300 päeva.