Pärnu bussijaam.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu maavalitsus ootab reedeni avaldusi neilt, kes soovivad asuda tööle ühistranspordi vaneminspektori ja inspektorina.

Maavalitsuse transpordinõunik Avo Rahu ütles, et nelja vedaja vahel jagunevatele maaliinidele on tarvis kahte kontrolöri, kes kontrollivad ühissõidukites sõidu õigust tõendavaid dokumente ja seda, kuidas juhid neile esitatud nõudeid täidavad. Kontrolöride huvivälja jääb samuti bussipeatuste korrasolek.

Kontrolöride ametisseasumine sõltub nendega läbirääkimistest, kusjuures töösoovijale esitatud esmatingimused on kõrgharidus ja väga hea suhtlemisoskus.

Valiku teeb komisjon, palka makstakse ühistranspordi toetamise rahast. (PP)