Ungarit võib pidada maaks, mille rahvamuusika on inspireerinud paljusid heliloojaid, sealhulgas Brahmsi ja Bartókit. Kõige puhtamal kujul kõlab madjarite muusika Bartóki loomingus, samal ajal kui Brahms on oma teostes kasutanud rohkem Transilvaania alade keevavereliste mustlaste rütmikaid viise.

Kontserdil esitavad noored väljapaistvad interpreedid Kristina Kriit (viiul) ja Jaan Kapp (klaver) Brahmsi Ungari tantse, sonaadi nr 2 viiulile ja klaverile ning Bartóki rapsoodia nr 2 viiulile ja orkestrile klaveriseades.