Pärnumaa saab miljoneid eurosid haridustoetust

Paikuse valla üks eelistusi on viimased 20 aastat olnud haridus. Selliselt talitamise tulemusel õpivad noored nüüdisaegses õpikeskkonnas hästi motiveeritud õpetajate käe all.

FOTO: Ants Liigus

Vabariigi valitsuse kinnitatud tasandus- ja toetusfondi määruse kohaselt jagatakse omavalitsustele 206 miljonit eurot haridustoetust, mille hulgas on 166 miljonit eurot munitsipaalkoolide õpetajate palgatoetust.

Pärnumaal on suurem toetusesaaja Pärnu linn, mille 7 797 678 euro suurusest toetussummast 4 915 103 eurot läheb põhikooliõpetajate palkadeks, 1 411 329 eurot on gümnaasiumiõpetajate tööjõukulu, direktorite ja õppealajuhatajate töö tasustamiseks on eraldatud 473 055 eurot.

Suuruselt järgmine haridustoetus saab osaks Audru vallale – 857 686 eurot. Sellest 706 460 eurot on õpetajate ning 62 304 eurot direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks.

Tagasi üles