Heikki Kalle: Uuringud annavad aluse Rail Balticu trassi valikuks

Heikki Kalle.

FOTO: PP

Rail Baltic on kahtlemata üks suurimaid lähiaastate investeeringuid nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse hoogustamisse. Seega ei ole projekt oluline mitte ainult raudtee äärde jäävate linnade elanikele, vaid kogu Eestile. Arusaadavalt nõuab sellise mahu ja mõjuga projekti planeerimine ning rajamine põhjalikku eeltööd ja igakülgseid analüüse.

Uuringute kaudu tuleb saada kindlus, et plaanitava kiirraudtee ehitus ja hilisem kasutamine mõjutaks võimalikult vähe loodus- ja inimkeskkonda. Erapooletu ja põhjaliku vaate kujundamiseks on tehtud loodus- ja kultuuriväärtuste uuringud ning kaardistatud asustusstruktuur. Kõikide uuringute tulemused ja järeldused on aidanud samm-sammult valikuid kitsendada, leida probleemkohad, millega peab tegelema, ja välja valida kõige väiksema keskkonnamõjuga teelõigud.

Tavapraktikast mahukamad uuringud

Tagasi üles