FOTO: PP

Tõstamaa asula ja ümbruskonna elanikud ei ole rahul sellega, et kohapeal puudub juuksur. Eelmistel aastatel kurdeti, et pole sobivaid ruume, kus juuksur võiks alaliselt töötada. Möödunud aastal jõuti lõpuks nii kaugele, et leiti sobivad ruumid, mis ka korralikult remonditi ja Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee Tööstuskombinaadi Tõstamaa tööstusgrupi juures alustas tegevust juuksuritöökoda.

Tellijale