Kuidas Pärnus läbi aegade kalureid koolitati

Pärnu kalanduskoolile pandi alus eriklassiga, mis kuulus Pärnu kaubanduskooli koosseisu. Avaaktusel 1929 oli kaks õpilast ja kümme vabakuulajat.

FOTO: Olaf Esna erakogu

Kui meie kauged esivanemad umbes 10 000 aastat tagasi Läänemere ja Pärnu lahe rannikule jõudsid, tegid nad omale varsti selgeks kalapüüdmise nipid.

Väärt kalast oskasid nad lugu pidada, nagu näitavad Pulli asula kultuurikihist leitud latika- ja kohaluud. Peoga nad kalu ei püüdnud, sest Pärnu ümbruskonnast on leitud palju õngekonkse, ahingu- ja harpuuniotsi.

Selle tarkuseni, et headel laevadel peavad olema head ehk õppinud mehed, jõuti 19. sajandi keskel ja 1864 avati Heinaste merekool. Hiljem avati neid ridamisi: Narvas, Paldiskis, Käsmus, Kuressaares ja isegi Pärnus.

Tagasi üles