Jäätmete sortimine on õige tegu

Teadlik linnakodanik lõhub kartongpakendi tükkideks, enne kui jäätmekonteinerisse paneb.

FOTO: Annika Poldre

Sorditud jäätmed jõuavad Eesti Pakendiringlusse või mõne väiksema käitleja juurde, kus neid töödeldakse selliselt, et saab toorainena uuesti kasutusse võtta.

Tellijale

„Müüdil, et liigiti kogutud jäätmed konteineris või prügiautos segamini aetakse ja jäätmete sortimine on mõttetu, alust ei ole,“ väitis Eesti Pakendiringluse juhatuse esimees Aivo Kangus. Tema sõnade järgi tühjendatakse konteinerid eri sõitude käigus ja sorditud prügi segaolmejäätmete sekka ei satu.

Eraldi tuleb sortida paber ja papp, pakendid, ohtlikud ning biolagunevad jäätmed. Kuigi sortimine on kohustuslik juba 2008. aastast, näitab statistika, et eestimaalased ei ole kuigi head sortijad.

Tagasi üles