Peep Peterson: Bussijuhid tahavad reisijatega hästi läbi saada

Peep Peterson.

FOTO: PP

Transpordi ametiühingul on käimas kampaania, mis kutsub ühistranspordi kasutajaid suhtuma lugupidavalt ühissõidukijuhtidesse.

Praegu, kui Pärnus hulk tänavaid remondis ja bussid peavad tegema aega röövivaid ümbersõite, paluvad bussijuhid inimestel aktiivselt kasutada punaseid peatusenuppe, mille vajutamine annab märku väljumissoovist. Paraku arvavad paljud sõitjad, et tegu on stopp-nupuga, mida vaid õnnetuse korral vajutada tohib.

“Kuna meil on pragu palju ümbersõite, jätaksime graafikus püsimiseks hea meelega vahele need peatused, kus väljujaid pole,” selgitas Pärnu bussijuht Ülle Miil. “Kui inimene vajutab peatuse nuppu, ei pea ma pidevalt peeglisse vaatama, saan vältida järske pidurdusi ja võtan aegsasti hoo maha. Selle aktsiooni käigus üritame inimestele selgitada, milleks see nupp on, ja julgustame neid seda kindlasti kasutama. See on kõigile kasuks: sõit oleks sujuvam ja bussid püsiksid graafikus.”

Transpordi ametiühingu esimees Peep Peterson, eile olid ametiühingu liikmed Pärnus selgitustööd tegemas. Miks on vaja kampaaniaga kutsuda inimesi bussijuhte austama?

Meie eesmärk on, et bussisõit oleks kõikidele meeldivam. Stressis bussijuht ei ole hea teenindaja. Meie pakume sõitjatele ohutust, mugavust, viisakust ja vastu palume, et bussijuhte austataks, bussid hoitaks puhtana ja et keegi ei sõidaks piletita.

Mida te konkreetselt Pärnus tegite?

Käisime bussides, jagasime infomaterjali ja vestlesime sõitjatega. Saime inimestelt üsna palju positiivset vastukaja Pärnu bussijuhtide kohta: keskmine foon on üllatavalt hea.

Inimesed on teinud ettepanekuid liinide suhtes. Me kogumegi sääraseid ettepanekuid. Näiteks Tartus on meil plaanis esitada linnavalitsusele kiri, kuidas muuta sõidugraafikud inimestele mugavamaks. Kui Pärnust koguneb samuti ettepanekuid, valmistame ka siinsele linnavalitsusele ette kirja muudatusettepanekutega.

Samuti küsitleme kampaania käigus bussijuhte, kas nad on ametiühingu liikmed. Kui ei, teeme ettepaneku ametiühingusse astuda.

Mida saaksid sõitjad teha, et bussijuhil oleks mugavam tööd teha?

Naeratamine ja tänamine hea sõidu eest poleks sugugi paha. Samuti võiks bussijuhile teada anda, kui keegi lõhub või on mõni muu viga. Nii saame koos bussid puhtad hoida.

Aga mida annaks teha autojuhtidel?

Autojuhtidel paluks anda teed, kui bussid peatusest välja keerata tahavad. Tihti on nii, et 100 inimest bussis ootab ja aeg venib, kuni lõpuks üks auto laseb bussil peatusest väljuda. Muidugi annab liikluseeskiri bussile eesõiguse, kuid ega bussijuhid taha julmalt ette keerata.

Kuna rahvas soovib, et bussid kiiremini liiguks, ongi vaja, et kõik mõistaksid, mis aitaks sujuvalt liigelda. Bussiga sõitjad võiksid vajutada varakult peatuse nuppu ja autojuhid lasta bussil peatusest väljuda. Jalakäijad saaksid bussiliikluse sujuvale kulgemisele kaasa aidata, kui nad ülekäigurajal arvestaksid, et buss on raske ja sel võtab peatumine aega. Kui jalakäija ootamatult vöötrajale astub, peab buss järsult pidurdama ja see on sõitjatele ohtlik.

Mis kasu on bussi- ja autojuhil sellest, et nad ametiühingusse kuuluvad?

Esiteks saavad nad täieliku juriidilise kaitse. Kui tekib küsimusi politseiga või avariide korral, kaitseme juhte kohtuni välja.

Meil on korduvalt õnnestunud aidata palku tõsta. 2006. aastal aitasime ühtlustada palgad GO Busis kogu Eestis, Pärnu bussijuhid said tänu sellele paari tuhande kroonise palgatõusu. Praegu kavandame uut läbirääkimisvooru.

Tagasi üles