Pärnumaal tuleb küttida 2700 metssiga

FOTO: Peeter Paisuots

Pärnumaal tuleb sel jahihooajal küttida 2700 metssiga, jahipiirkonnad peavad pingutama normi täitmise nimel, sest vastasel juhul ähvardab keskkonnaamet neil jahipiirkonna kasutusõiguse loa tühistada.

Tellijale

Just nii võib välja lugeda keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari 18. augusti käskkirjast “Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil”. Selle 15. punkt ütleb, et kui jahipiirkonna kasutaja pole jahindusnõukogus kokku lepitud metssigade küttimismahtu või -struktuuri mõjuva põhjuseta täitnud, esitab jahindusnõukogu keskkonnaametile ettepaneku tunnistada jahipiirkonna kasutusõiguse luba kehtetuks.

Kohustuslik norm

Tagasi üles