Juhtkiri: Kahjunõue lööb plaanid segi

Pärnu Postimees.

FOTO: PP

Eesti, Läti ja Leedu justiitsministri sõlmitud koostöömemorandum Venemaale okupatsioonikahjude eest nõude esitamiseks oli Hiiobi sõnum Eesti valitsusele. Seda enam, et ei välisministeerium ega valitsus teadnud midagi sellise dokumendi ettevalmistamisest. Ammugi polnud sellist sammu valitsuses arutatud.

Nüüd on hilja midagi ette võtta. Balti riikide justiitsministrid leppisid kokku ühise metoodika kasutamises okupatsioonikahjude kokku löömisel. Moskvalt nõutakse okupatsiooni tunnistamist, vastutuse võtmist ja kahjude korvamist. Sisuliselt tahetakse seda, mida Venemaa on kogu aeg keeldunud tegemast.

Reaalselt ei ole võimalik saavutada, et Venemaa midagi tunnistaks ja heastaks, mis muidugi ei tähenda, et nõudmist ei peaks esitama.

Tagasi üles